[BIN: 2873]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1882-1883 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark.

1. "Å hør nå du skogegyvra
Du æ båtte stor å stygg
Hor har du fengji dæ store belte,
Som du har omkring din rygg?
(Ho hadde så gjort ett søllbelte, ser du. Så svårå ho):
2. "Eg fekk dæ ifjor ve julebel
Alt mæ så stor ett vælde,
Da1 me skulle live af Kongen ta
så seint om ein juleeftaskveldi.
- Men tru her æ nå 'kje dagen.-
1Der
Ekstra opplysninger