[BIN: 2871]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Dæ va Åsm(onn) frægdegjevar
han kom seg i den tre'a hadden
der kom den inn te gyvremori
ho rørte a sine bråndo.
"Hørs ska du av du kjekkjubån
så seint om kvello?"
- Der va ingjen dagjen.-
2. "Å eg æ 'kje noko kjekkjubån1
dæ kann du om fulla veite
men kalle meg Åsm(onn) frægdegj(evar)
dæ vi guten heite."
1("I gamle dagar kalla di en horongje hell en lousongje ett kjekkjubån, dæ sku vore dæ gamlaste dæ, så hev eg høyrt segni fyri meg")
3. Å Åsm(onn) han gjekk seg i trea hadden
gångekjeri på golve sto
småtrolli ivi dei rådde2.
2
4. Åsm(onn) han gjekk seg i trea hallen
-der va ingjen dagjen -
dukæne va i bloe tveggne
å ormæne spila etter bori

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 25, s. 211-212. Overskrift Åsmonn fregdegjevar.

Etter oppskrifta står: ("Så kann ikkje eg meir." Lars sætter efterslængen både som midtslæng efter 2. linje og som efterslæng)