[BIN: 2870]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Dæ va Islands Kongje bol
han tala te sine Mæn:
"Kvem ska nor i Trollebotten
Aa hente mi datter heim?
-Æ her ingje dagjen. -
2. Ti saa svara han Raae Hest
han steig fæ kongjen fram
" Aasmund æ baatte stor og stærk
han æ saa frægd ein Man."
3. Høirer du Aasmund Frægdegjeven,
haat eg seie deg,
du ska nor i trollebotten
Aa hente at dottere mi.
4. Høirer du Aasmund Frægdegjeven,
du æ den frægdast i Laando;
du ska nor i Trollebotten
Aa loise mi dotter af Vaando1."
1Laando
5. "Haat saa hæve eg mot dæg broti,
O kongje, der du stænd,
Me du vi endeleg veta meg
Langt nor i Trolleheim?"
6. Svara Islands kongjen
han hæve Guld paa Haando:
du hæv inkje mot meg broti
du æ den frægdast i Laando.
7. Vi du hente heim dotter mi,
Jomfru Immerlin,
daa ska ho bli' di onge Brur,
ho æ saa vent eit Viv."
8. "Vi du gjeve meg dotter di
den vene Jomfru Immerlin,
saa reiser eg nor i den mørke heia,
der ingjen ei sola skjin."
9. Dei Aarine aa dei forgjylte Segl,
dei tar dei ut te Strande2,
dei ropa paa Torkil Adelfar :
Lat naa Skjipe komaa te gange."
2Lande
10. Saa heise dei up dei Silkjesegl,
saa høgt i Segleraa;
dei strauk inkje Segl paa bonkjen
Før dei Trollebotten saag.
11. "Haakke vi di, mine broar tvo
Anten vogte mit Skjip onde Øi;
Hel di vi in i Bergje gange
Aa taka ut ven Møi.
12. Haakke vi di mine Brøar tvo,
Anten vogte mit Skjip onde Li
Hel vi di in i Bergje gange
Aa take ut Jomfruga fri?"
13. Aa svara Aasmonds Brøane tvo
dei va baatte onge aa blauge:
Dei høire me paa Broa kons
han vi veta kaan daue.
14. Helle vi me, frægdan broer,
vogte dit Skjip onde Li
me tør inkje in i Bergje gange
Aa taka ut Jomfruga fri."
15. Han kasta af seg dei Riddar klæar,
had' paa seg sin Filleflangji
"denna tikjer meg go væra
I Trollebodden gange."
16. Han kom seg i fyste hadden,
Aa der va ondeleg vore:
dukane va uta Bloe drigji
Aa Ormann spila ette Bore.
17. Han kom seg i den are hadden
der var saa mykji Vaae:
15 gannekjar paa Gaalve sto3
aa trolle ive dem raadde.
3 Gannekjere paa Golve sto
18. Han kom seg i den trea hadden
der monne Aasmond seg like:
15 Sengjer va der upreidde
Aa alle me Silkjen kvite.
19. 15 Sengjer va der upreidde,
Alle me Silkjen lagd
Aasmond sprang at einom Sengjen,
der somna Guten snjadde.
20. Inn saa kom ho vene Møie
som Aasmond ville vinne,
ho ha haar som sponne Gul
Og vippa i Silkjetvinne.
21. Inn saa kom den vene Møie
som Aasmond ville faae.
Ekstra opplysninger