[BIN: 2869]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1908 av C. Elling etter ukjent sanger, Telemark .

1. Ne aa nola Trollebotten
sitt Kongens Dotter i Vaando
dit vil vi Aasmund sende deg
du er den frægdast i Laando.
-De monar ingin Dage.-
2. Han kom i den tree Hadde
der sto tri opredde Sengji
Aasmund Kasta seg i ei av dem
der fekk han kje ligge lengji.
3. Men inn Kom Targjer1 Hukebrur
me Sabel aa Kniv ve Sia
haa trur du han e den vesle Gutt,
tru han tore me bie.
1Taljel
4. Aasmund up oto Sengje sprang
tok Tarjer uti Hende
so Fingan blaana aa Kløen brats:
no hev eg fingji Kvendi.
Ekstra opplysninger