[BIN: 2867]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Eivind Tallivson Haugjen, Lårdal, Telemark .

1. Olav han talar te sine hofmenn,
kven vi no av trollebotn,
å hente mi dotter heim.
-De monar inkje dagjen. -
2. Å høyr du de du Åsmund Frægdegjeven
hot eg vi no seia mæ deg
no sku du av nor i trollebotten
å hente mi dotter heim.
3. Å høyrer du de du Islands kungje
å kungje der du stende
hot heve eg mot deg brote
mæ eg ska reise den lange lengdi.
4. Du sku få mi vene dotter
som æ ifrå meg tekji
men du sku reise
(den lange lengdi te trollebotten)
å hente ho heimatte1.
1her heime (usikker)
5. Dei heisar upp ankar dei heiser upp seil
so høyt i forgylte råer
dei strauk då inkje på bunkjen ne
for dei trollebotten då såg.
6. Åsmund han tala te sine menn
dei va både unge å blauge
no fornemme me de av broeren okkos
at han vi' vita kon daue.
7. Som eg kom meg i den fyste haddi
der va' so undeleg vore
der sto dukjen i bloe dregjen
å ormanne spelar ette bore.
8. - - - - - - - - andre haddi
- - - - - - - - vore,
femten gångkjer på golve sto
småtrolle ivi de rådde.
9. - - - - - - - - tree haddi
- - - - - - - - - - vore,
der sto 15 uppreidde sengjir
å Åsmund sprang i ein av dei
der sovnar den guten snadde.
10. Inn so kjeme de vene vive
som Åsmund sille vinne
ho ha' håre av spunni gull
å fletta i silkjetvinnur
11. Inn - - - - - - vive
- - - - - - - - - - - fange
- - - - - - - - - - - gull
- - - - - - - - - - - bande.
12. Statt no upp Å(smund) av di sæng
de vi eg bea deg
for inn so kjem ho moi mi
ho et upp kven ho ser.
13. Inn so kjeme den skome gyvri
ho gjere både grutter å griner,
hot æ de for eit tekjebån
so helle mi dotter den vene.
14. Den som vi kadde meg tekjebån
han må ette bånni leite
men kadde meg Å(smund) Frægdegjeven
so vi denne guten heite.
15. Å høyrer du de du Å(smund) F(rægdegjeven)
hot eg vi' no seia deg
no hitar du de jønni heitt
å sender de hit te meg.
16. De va Å(smund) F(rægdegjeven)
han hita de jønni mæ vale
so rende han te den skome gyvri
so odden sto ut att navle.
17. Å høyrer du de skome gyvri
hot eg vi no spyrje deg
å hor hev du fengji de breie belte
som du bere kringum deg.
18. De va kje i år, men i fyrre åre,
når eg va' i Olav s velle
då ville eg live av kungjen taka
so seint um ein joleftas kvelle.
19. So sprette eg kungjen på mitt bak
eg tenkte eg sille vera unge
men som eg kom meg på den dere hedda
da falt 'en meg hoste tunge.
20. Som eg kom meg i den fjorde haddi
der va' langt større våe
der sto fagran fljotan folen
va bunden i gulle de raue.
21. Å(smund) han gjekk seg te sjøen
so fort som han gange kann
burte va hånoms brøanne båe
å inkje skip for land.
22. Å høyrer du de du fagran fljotæn folen
hot eg vi no spyrje deg
hot mykje gull vi du hava av meg
for du vi no hjelpe meg heim.
23. Inkje av de raue gulle
so vi eg hava av deg,
men du gjeve meg av den høyre handi
so skyt eg meg unde deg.
24. Å(smund) han gjeng i den fjerde haddi,
han samlar de gulle i skrin
å høyrer du de skjøn jomfru der,
no må du passe på dæ.
25. Å(smund) kasta kufta grå
tok på seg ein filleflangje
han totte kufta va hoste go
i trollebotten å gange.
26. Å(smund) han slær i dyrestokken,
de skrangla i kvor den ring,
å alle dei trolle i botten va
dei sovna på timen inn.
27. So slær en i hel alle dei småtrolli,
som han for augo såg
so reiser han seg oto trollebotten
de flaut bå'e blo å våg.
(Han hug af Folens Hoved da han kom hjem)
Ekstra opplysninger