[BIN: 2863]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Turid Sandland, Skafså, Telemark .

 10b. Inn so kom den Hugabrur,
lunsar ho inn å tilje:
"Hor hev Å(smund) belti fengji,
du ber innunde di milje?"
10c. "De va ifjor i fyrre åri,
då eg va' i Sant Olavs velli,
eg tenkte på livi av kungen taka
so seint um ein joledags kvelli.
10d. "Høyrer du Å(smund) Fr(ægdegjeven),
hot eg deg seie kann1
du høgge meg i dei lytinne två
å sjav imidjom dei gange."
1(saa, saavidt eg hørte)
Ekstra opplysninger