[BIN: 2862]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Margit Norigaren, Lårdal, Telemark .

1. "Høyr du Aasmund Fregdekjempa,
Dæn fregdas i desse laando,
du sko' deg to Trollobotn
aa hente mi syster taa baando."
2. (Som Landst. V.20. L.1: Saa kom eg meg - Hadden)
3. (Som Landst. V.21: L.1 som i frgd. V.L. Dær va' så stor en
våe. L.3 femten gaangkjer. L.4: Smaatroll)
4. Saa kom eg meg i den trea hadden,
dær va' vonast av dei adde,
femten silkjesengir sto uppredde,
Aasmond kasta seg i ein av dei,
dær sovna dæn guten snjadde.
5. Inn saa kom dæn vene vivi,
ha' haare vippa i silkjeband,
Aasmund uppav kvila sprang,
tok hennar i sitt fang.
6. Inn saa kom dæn skome gyvri
ho gjere baae grutter å griner
"Hott æ' dæ for eitt tekjebaan,
om helle mitt vive vene.
7. (Som Landst. V.34. L2: maa - baando. L.3. Fregdekjempa)
8. - - - - - - - - - - -
Eg ha' sluka gloheite jønn,
dærfor æ' eg fregdar hell du.
(Begyndelse):
9. Ikkje ifjor, men forre aare
mæ St. Olavs velle,
saa ville eg kongen av live taka
saa seint om jolekvelle.
10. Eg tok kongjen paa min arm,
tost seg vera ong,
men daa eg kom i forstoga,
blei han meg hoste tong.
11. Hit tak me et gloandes jønn
drog dæ ut me avle,
stak dæ inn i gyvreliv
aa utatt igjenom navlen.
Ekstra opplysninger