[BIN: 2860]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Mo, Telemark .

1. Kvore vi' de mine Brøaanne,
vokte mitt Skip unde Øyi,
hell de vi' dikkon i Bergje inn
å taka ut vene Møyi.
-Monar ingjen Dagjen? -
(Eller):
-Dei lova meg unge Herredagjen utrie. -
2. Ti så svara Åsmund s Brøanne,
dei va' båe blauge,
Dæ høyres no på deg Broi okko,
du ville 'kon gjønni daue.
3. Dæ va' Å(smund) Fregdegjæven,
eitt så tore han våge,
han gav båe sine Brøanne
Forlov heimatte båe.
- - - - - -
- - - - - -
4. Å(smund) kom i de fyste Haddi
dæ va' undeleg vori,
Dukanne vore a Bloe dregne
å ormane leika ette Bore.
5. (Åsmund kom i den) are (Haddi)
dær va' større Våe,
femten gångekjer på gove sto,
å Trodde mone ivi dæ råe.
4. (Åsmund kom i de) tree (Haddi),
dær va' større Glee,
femten Silkjesengjir uppreidde,
Åsmund sprang i dæn eine.
- - - - - -
- - - - - -
6. Dæ va' 'kje ifor, i fyrre År
så seint ein joleftas Kvelli
vi' æg Kungen av Live taka,
Joleftanen mot Kvelli.
7. Dei skvette Ellen å Eimyrja
å Vigslevatne vie
att så kom dæ dær eg sto
å dær så tøttes eg svie.
8. Inn så kom dæn Vigslekallen
å slo meg mæ skrå i skall
æg æ 'kje heilbrigda enno.
9. Han kann gløype ivi gloheit Jønn,
dærfør æ' en fregdar hell du.
- - - - - - -
- - - - - - -
10. Åsmund hita gloheit Jønne,
stakk dæ ti mæ Avli,
inn innunde Fregdekinni
å utatte neunde Navli.
Ekstra opplysninger