[BIN: 2859]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hege Årmoti, Mo, Telemark .

1. De va' 'kje i fjor, de fyrre åri,
då va' eg i sant olavs velli;
så seint um joleftas kvelle.
-De monar ingjen dagjen. -
2. (Som Landst. 38, L.1: snite. Lin.2: toss; 3: at fostoga, 4: bleiv)
3. Eg tok kungen på mitt bak,
toss eg sterk'e vera
men når eg kom at fostoga,
va eg han 'kji go fyr bera.
(tost eg (meg) vera ung = daa bleiv meg for tung)
4. Fram så kom den gamle mannen,
han lås meg vel kjenne,
han slo ti' me mæ skrå i hovu,
eg æ 'kji (heilbrigda)1 enno.
1(sjavsamt)
(Moe: (ikke Hæge):
( ) Dei skvette Ell a Ellmyrje2
aa Vesaalevatn vie,
Vesaali kom daa dit eg sto
aa Vesaali monne meg svie.
2(Eil-)
( ) "Høyr du Åsm. Fr.
du æ' saa flink ein Mann,
du sko av at Troddebotn
aa leite ette Liljevand)
5. Um tala danske konungjen
att mæ så bli ein fagni:
"å den som tore mi dotteri hente,
så må 'en hæna3 hava."
3(henar)
( ) (Høyr du Aasm. Fr.,
hott eg deg no seie:
kann du mi dotter av Bergje taka,
saa maa du 'a sjave eige)
6. Å stilt så sat dei smådrenginne
å ingjen tore svara,
fyruta Åsmund fregdegjeva,
han koss 'kji ver' guten fælen.
(M(oe) :
( ) Naar dæ li mot Aftenen,
daa teke han ti aa hoppe,
saa kjem han seg at Troddebotn,
mæ Dynninne' dei sto oppe.
(ikke Hæge)
7. (Som Landst. 20; kun 1st. Linie: så kom eg meg at fyste hoddi)
8. Så kom eg meg at are hoddi,
å der va' større fåri,
femta gångekjer på govi sto
å trodde ivi dei rådde.
9. Så kom eg meg at tree hoddi,
å der sto reidde sængjer,
å Åsmund 'pi den eine sprang,
å der sov han så lengji.
10. Inn så kom de vene vivi,
vene liljevand,
Åsmund unda kjelli sprang
å tok a i sitt fang.
11. Du slepp meg Åsmund fregdegjeva,
du må meg inkji njote;
kjæm ho inn mi sæle mori,
ho bryter deg sund i brjoste.
12. "Nei ho æ' inkji di sæle mori,
som du seje fyr meg,
men du æ ætta uto konungsgaren,
så væl kjenner eg di ætt."
13. Inn kom Targjer Hukebruri
å lunsa4 ho på tilje:
hot æ de fyr eitt kågabån,
som kågar ti' meg så silde5."
4Steg hårdt (Hæge)
5(sille)
14. "Nei dæn, som kaddar meg kågabån,
dæn vi' ette vondom leite
nei kadde6 meg Åsmund fregdegjeva,
så vi' guten heite."
6(kaddi)
15. "Å høyr du Åsmund fregdegjeva,
no vi' eg spyrje deg,
hossi kann de bera ti',
at du æ' fregdar hell eg?"
16. "Å høyr du Targjer Hukebruri,
no svorar eg deg av tru,
eg hev sop' upp eitt gloandes jenn,
derfyr æ' eg fregdar hell du."
17. Å ti' svara Targjer Hukebruri,
då tøsst ho hava velli:
"de gjere eg meg liti fyr
å supe ein kok7 o elli."
7Et gloande Jærn (Hæge)
18. Åsmund hita8 gloandes9 jenni
å tok en de mæ tångo,
å stakk de av10 at frægdegjæni11
å de rann utatt i svångo.
8(hitar)
9(gloande)
10Halsen (Hæge)
11frægdegjeni
(18b av Glou = dæ sang i Haddargove.
te mæ Avli = utatt nemæ Navli. Ikke Hæge)
19. "No heve du meg på govi lagt,
eg fær vel liggje der,
men hogg meg så i lytir tvo,
å gakk så imiggjom der."
20. "Nei no hev eg deg på govi lagt,
no sku' du 'kji uppatte stande,
men de må fanden i helviti
imiggjom dei lytinne gange."
Ekstra opplysninger