[BIN: 2858]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kose, Vrådal, Telemark .

 1b. Dæ va' Åsmund Frægdegjeven,
han bere gull um håndo:
"Hott heve eg deg, kungjen, gjort,
mæ du vi' vite meg i denni vandi?"
19b. " Hagapru æ' 'kje mo'i di,
du ikkji anna veit;
mo'i di æ' droning,
ho bur sø under øy."
26b. Høyrer du, Targjær Hagapru,
hott eg spyre deg:
vi' du hite heitt dæ jønni
å sende dæ hit ti meg?"
33b. "Høyrer du Åsmund Frægdegjeven,
hott eg seie deg vi':
kjæme dei heltann' ikvell,
dei grandar tutta ditt liv."
(Folen bar ham og femten Tønder)
Du gjeve meg di høgre hånd,
når du kjæme på dæ fremende land
( ) Dæ va' Åsmund Fr.,
Gud gav han dæ te raae:
"Du ska' få mi høgre hånd,
um du vi' have dei båe."
(Tilsidst hugger han Hovedet af Folen)
Ekstra opplysninger