[BIN: 2857]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Telemark .

1. (Som Landst. V.5 Var. L.1: sit. L.2: ho site. Omkv.:
-Her æ' ingjen Dagjen -
2. "Høyrer du Åsmund Frægdegjæven1
du æ' Guten frie:
vi' du hente Dotte mi,
du ska' få Hælt i Land å Rikje."
1(Frægdegjeven eller frægdangjeven)
(Så bad han at få med sig Brødrene sine og et Skip med 7 Aars Føde)
3. Så batt'en upp sitt forgylte Segl
så høgt i forgylte Rå,
han let 'kje Bunkjer strike ne2,
for han Trollebotn såg.
2(paa Bunkjen?)
4. Årinn' å Ankaren
dei kasta han for Land;
dæ va' Åsmund Frægdegjæven,
han sprang fyste på kvite Sand.
5. (Som Landst. V.14. L.1: Kvorre (etter: kvorgen) - di B-anne.
L.2 (ikke: anten) halle dette. L.3: hell di (ikke) : gange)
6. (Som 5; Li = Viv)
7. Dæ va' Åsmund Frægdegjæven,
han tore mykje våge:
"Di må reise heimatt,
um di vi' heimatte båe."
8. Dei batt upp sitt forgylte Segl
å ifra Lande skrei;
dæ va' Åsmund Frægdegjæven,
han inn i Bergje trein.
10. (Som 9, å styre dæ ifrå Land = sprang)
11. Åsmund kom ti (at) fyste Haddi,
dær va' mykje vori;
femten Silkjedukar på Bore låg,
å alle va' dregne i Bloe.
12. Åsmund kom ti (at) andre Haddi,
dær va' mykje Våi;
femten Bryggjekjer på Golve sto,
Småtrolli ivi dæ rådde.
13. Åsmund kom ti (at) trea Haddi,
dær va' mykje vendre,
femten Silkjesengjir på Golve sto
å alle va' uppreidde.
14. Åsmund va' både trøytt å mo
så lengje ha' han gjengji;
så sprang han i ein av dei,
dær sovna han så lengje.
15. (Som L. V.25 5.1: den-Møy. L.2: ho va' venar hell onno Kvinne (Kvinde). L.44: -lindi)
16. Dæ va' Åsmund Frægdegjæven,
han oto Sængji sprang;
så tok han den vene Møy,
sette hennar i sitt Fang.
17. "Du slepper meg, Åsmund Frægdegjæven!
du må meg ikkje note;
for kjem ho inn Hagapru, Moi mi3,
ho monne deg sunde brote."
3(ikke Mo'i)
18. "Hagapru æ'kje Moi di,
høyr dæ du vene Viv!
Moi di æ' Droning,
ho bur so unde Li."
19. "Du slepper meg Åsmund Frægdegjæven!
eg seie deg no sant:
kjæm ho inn Hagapru, Moi mi,
ho glekser deg unde Tann."
20. Inn kjeme Targjær Hagaprui,
ho grutta å ho grein:
"Hott æ' dæ for eitt Kogabån,
som mine Møyar helle?"
21. (Som L. V.34. L.1: Kogabån. L.2: ette Bandi. L.4 ikke: dennin)
22. "Høyre du, Åsmund Frægdegjæven,
hott eg spyre deg:
hott heve imot Landi gjort,
mæ du æ' frægdar hell eg?"
23. (Som L. V.36. L.1: Targjær Hagapru)
24. "Dæ va' ikkje ifjor, men i fyrre Åre,
seint um ein Joleftaskvelle,
då ville eg Kungjen av Live taka (take),
for han ha' alle Velle.
25. (Som L. V.38. L.2: då toss (-tte) eg (ei: meg) L.3: då eg sille ivi Dynnegåtten)
26. Då som eg forsto dæ,
at dæ kunna 'kje bera ti,
så tok eg Belte af (av) Kungjens Rygg
å smaug at Jori ne.
27. Vi' du hite (heitt) (dæ) gloheite Jønne
å sende dæ hit te meg,
når du heve dæ gjort,
så bli du frægdar hell eg."
28. Du fær hita heitt dæ Jønne
å sende dæ hit te meg,
når du heve dæ gjort,
så bli du frægdar hell eg."
29. Dæ va' Åsmund Frægdegjæven,
så rok han ti mæ Avli,
inn igjenom Hagaprus Kjefte
å utatt i hennars Navle.
30. "No hev du fengji meg i Golve ne
å gjort meg denne vandi,
vi' du no hogge meg i Lytinne tvo
å imillom Lytinne gange"
("Hun skulle da blive god igjen")
31. "No hev eg fengji deg i Golve ne
å gjort deg denne Vandi;
men no kann Fanden i Helvite
imillom dine Lytinne gange.
( - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -)
32. Dæ va' Åsmund Frægdegjæven,
han rundt (ikring) om Bergje for;
så fann han jose frian Folen,
på Stallen, som han sto.
33. Dæ va' josan frian Folen,
han spente så hart mot Gov;
stille sto Åsmund Frægdegjæven,
han tore 'kje tala eitt Or.
34. "Eg ska' Skruv å Skarlakji
uppunde din Søylen slå,
vi' du meg å mit vene Viv
bere hera ifrå.
35. Eg ska Skruv å Skarlakji
uppunde din Søylen snie,
må eg å så mi vene Møy
på deg oto Bergje rie."
36. "Skruve å så Skarlakji
legg unde meg hella brei4
for når eg kjem i Hovegång,
eg høver så lang ei Lei."
4(Targjer forstod det ikke)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 3, s. 123-127. Overskrift Åsmund Frægdegjeven