[BIN: 2856]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslak Torgjusson Kosi, Øyfjell, Rauland, Telemark .

1. Vi' du hente mi systeri (kongens syster) heim
å våge fy hænar ditt liv,
så sko' ho blive di unge brur
ho æ no så vent eitt viv.
(1. =Landst. V.7 Var.. kun L.1: mi systeri heim. L.3: blive
Omkved):
Mone her ingjen dagjen.
2. Hokke vi de hell mine brøanne tvo
vokte mitt skip unde lie
hell de vi dikkon i bergje inn
å taka ut jomfruga frie.
-Mone her ingjen dagjen.-
(Ld.15. L.1: Hokke. L.2: vokte L.3: vi' dikkon i bergje inn)
3. Unde Øy . . ut vene møy
(3. =Ld14. (med samme Ændringer))
4. Te svara Åsmund s brøanne tvo
dei va' no så såre blauge,
ne høyrer med dæ på broer 'kons
at han vil vita 'kons daue.
(4=Ld16. L.2: dei va' no så såre blauge)
5. Åsm 'en kom i den fyste hadden
der va' no så undeleg vori,
dukanne dei va' i bloe dregne
å ormanne spila på bore.
(5=Ld20. (var.34)
6. - - - - - - andre h(adden),
der va' enda større vaar
femten bryggjekjer på golve sto
å trolli sille ivi dei raae.
(6=Ld21. L.2: enndå større våi, Ld.3: 15 bryggjekjer.
L.4: trolli sille ivi dei råe)
7. Som han kom i den tree hadden
femten uppreidde sengjir;
Åsmund sprang i ein av dei,
då sovna den guten snjelle.
8. Inn så kjæme dæ vene vivi,
som Åsmund han ville få,
håri - - - - - -gull
å vippa i silkjeband.
(8=Ld.26. L.1: vive. L.3: håre dæ ha' ho-)
9. Å. utav vilunne sprang
å tok hænar i sitt fang.
(9=Ld.27. L.1:håre dæ ha' ho -.L.3: utav kvilunne.L.4: hænar)
10."Slepp meg, slepp meg, Åsmund,
du helle no inkje meg!
kjæm ho inn den skomegyvri,
så et ho upp, hokken ho ser."
11. Inn så kjæme den skomegyvri
så gjere bå grutte å grinte
hott æ' dæ' fy eitt kjekjubån,
som steikar i ovnunne mine.
(11=Ld.33. L.2: grutte.L.3: kjekjubån.L.4: som steikar i
ovnunne mine. Eller: som helle mitt vene viv)
12. Den som kallar meg kjekjubån,
den sko' ette båndo leite,
men kalle meg Å. Fr.
så vi' denni guten heite.
(12=Ld.34. L.1: Kjekjubån.L.2: båndo.L.3: Frægdegjæven.
L.4:denni)
13. Høyrer du Å. Fr.
hott eg nå seie deg,
nå hitar du dette jønni heitt
å stinge dæ så i meg!
(13=Ld.43. L.3: heitt. L.4: å stinge dæ så i meg)
14. Dæ va' Å. Fr.
så stinge han te mæ avle,
så stakk' en te den skomegyvri,
så odden sto i hennes navle.
(14=Ld.45. L.2: stinge. L.3: stakk)
15. Um so tala den skom(egyvri)
når ho stårta daue te jor
inkje sko' di livands av bergje koma
å ivi den breie fjor.
(15=Ld.48. L.3: av bergje. L.4: å ivi den breie fjor)
16. Høyrer du dæ mi skjøne jomfru

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s. 24-27, overskrift Skomegjyvri aa Aasmunn Frægdegjæven

Renskrift NFS S. Bugge IV, s. 145