[BIN: 2854]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hallvor Bjønntveit, Kviteseid, Telemark .

1. Åsmund kom i dæ fyste hadd,
dær var ondelegt våe;1
dukånne oto bloe dregne,
ormånn dei spilå ettå bore.
-Her ær ingjen dågjen.-
1 Af meddeleren forklåret: "noget vederstyggeligt."
2. Åsmund kom i dæ åndre hådd,
dær vå vendre lågå,
gångekjere2 på golve sto,
å trulle sille ivi dæ råe.
2 Ølkårret, åf gång, gjæring
3. Åsmund kom i dæ tree hådd,
dær vå' ånsles-lågå,
femten sængjer sto uppredd,
Åsmund kåstå seg i dæn eine.
4. Inn så kom dæ vene viv,
vå' flettå i silkjebånd,
Åsmund upp åv sængi språng,
tok henår i sitt fång.
5. "Kjære Åsmund fregdegjeven
du må meg inkje kålle,
inn så kjeme moi mi,
ho et upp, veme ho ser."
6. Inn så kom dæn skogegyvr,
ho gjore båte grutte å grinte:
hot ær dæ fe et tekjubån3,
som vi' håvå mitt vene viv.
3 Meddeleren sågde, åt det vår det såmme som "ein Visårungje"
7. Kålle meg inkje tekjubån,
dæ sko' etter låndo heite,
mæn kålle meg Åsmund fregdegjeven,
så vi' denne guten heite.
8. Ho skvette etter meg vigslevåtne
å ho slo meg mæ skrå i skådde,
eg kjenner dæ svier enno.
9. Mæn Åsmund hån hitå dæ breie jønn,
hån stikk dæ te mæ åvle,
så åt odden snuvlå imote nåvle.
Ekstra opplysninger