[BIN: 2853]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Eivindsdotter Storgaard, Telemark .

 Eg va ei gång nor i trollebotten
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
då var der større våe
femten gångkjer på golve sto
å dukanne va eito bloe dregi
Mon er ingen dagjen?
å som eg kom i den andre haddi,
då var der størri våe,
som ormanne spila ette bore
å trolli ette dei rådde.
Å inn så kom den skomegyvri
- - - - - -
- - - - - - ekjubån
som vi mæ dotter mi af lande reise
du sku' ikkje kalle meg noko ekjubån
de ville ette låndo leite,
men du ska' kalla meg Åsm fregdegjeven
de vi' fulla guten heite.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 1, s. 21 Åsmund Frægdegjævar