[BIN: 2852]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjørg Uggaren, Kviteseid, Telemark .

11. Åsmund steig seg på Sant Olavs skip
som di kalla Ormen den lange
han ropa te Torkjell Adelsfar :
lat no skipe koma te gange.
-Er 'kje dagjen.-
(Så husked hun Landstad v. 20, hvor hun udtalte: den fyste hadd. Saa):
12. Åsmund kom i den anden hadd,
der sto femten sængjer uppredde,
der sovna guten snelde.
(det sidste ord forklarte hun "snart, hastigt", men erklærte, at det ellers ikke brugtes. Så mindedes hun Landstad v. 26, 27, 28 (1. Linie) ):
slepp meg fregdan Åsmund no
(og de 2 sidste Linier eft. var. k Landst. Skjældsordet: tekkenbån; sidste Linie):
som helde mitt vene viv
(Så):
Kallar du meg tekkenbån,
dæ sko' ette vondom leite,
men kalle meg Åsmund fregdegjeven,
så vil denne guten heite.
(Endnu mindedes hun):
"Hæyre du Åsmund, hot eg ber deg,
vi' du tye meg for de vande,
vi' du hægge meg i lutinne tvo
å imillom lutinne gange.
(og Åsm's Svar som hos Landst. v. 47)
Ekstra opplysninger