[BIN: 2851]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Storegård, Lårdal, Telemark .


(Han henter Kongens Syster)

1. De va' i fjor i jolo,
Mone her ingjen dagjen?
2. Å de såg eg i huse på dei,
dei tøtts meg inkje lie
dei skvette meg mæ vigslevatne,
eg kjenner, kor håre de svier
---------------
---------------
3. Då eg kom meg i dei fyste haddi;
der va' større våe;
5. Då eg kom meg i dei are haddi;
6. Då eg kom meg i dei tree haddi,
der va' femten uppreidde sængjer,
Åsmund la' seg i ein av dem,
der sovna den gutten så lengje.
7. ----------------- Inn kom dæ jose Vive
----------------------- unda kjelde sprang
----------------------------
----------------------------
8. "Slepp meg, slepp meg, Åsmund min,
du helsar slett inkje meg;
for kjem ho inn ho skomegyvri,
ho bryte visst sunde deg."
9. Inn då kom den skomegyvri,
de tøsst for hennar knirste1
inn kom Tarjer Harebru,
ollermori den beste2.
1brage (Signe)
2veste?
10. De va då den ollermori,
ho gjore bå grutte å grinte:
"hot æ de for eitt kjekubån,
som helle mit vive vene?"
11. Kven ær som kallar meg kjekubån,
den sku' ette båndo leite,
men kadde meg Åsmund fregdekjempa,
så vi' dæn guten heite.
--------------------
--------------------
(Han rykkte frempå Gulvet "å vrei imot hennar å lo"; så narred han hende "te å maule heit jønn. Han hita eitt raut jønn, aa dæ gjekk igjenom hennaræ Navle)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 1, s. 65-66. Overskrift Åsmund Fregdekjempa IV (some seie Fregdegjævaren)

Orig. oppskr. NFS 1856 Sophus Bugge 1, 25-27

Mellom strofe 1 og 2 står: (de tre sidste Linier som Landst. V.37 (kun i Lin. 2: sidd') ) Etter strofe 3 står: (de to sidste Linier som Landst. V. 21; kun Lin. 3, femten bryggjekjer; Lin. 4: dei; og trøddi) Etter strofe 5 står: (de tre sidste Linier som Landst. V. 20)