[BIN: 2848]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Mo, Telemark .

1. Hott hev eg (mot deg) gjort
du hev kje noko te vonde
men du æ den frægdast i lande.
-dæ rysti haddi -
2. Høyr du Å(smund) Frægdegjeven
du må meg inkje halle
hem så kjeme mi sæle moer
ho æ' den glupaste av alle.
3. Du kallar hæna di sæle moer
du væl 'kje anna veit
men æ dotter te Harall kungje
som bur der sør under øy.
4. Inn kom Tarjær Hukebruri
------- kogæbån
5. Ut så kom den vigslekallen
mæ store skrå i hendi.
6. Hott heve du te frægde gjort
mæ du æ frægdar hell eg
----------------
----------------
7. Høyrer du T(arjær) H(ukebruri)
du må meg uleselig tru
eg heve uleselig gløhita jønn,
derfor æ' eg frægdar hell du.
8. Folen (hesten) du inkje for dit
ikevell så kjem her femten
9. Eg sko skyvir skarlakje
---------------- skjera
vi n. å. m. v. rie
her oto bergje bera.
(Hesten bad om hans høire Hånd Han hug hans Hoved av, og kasted det at et Ølskaat. Da blev han en Kongssøn.)
Ekstra opplysninger