[BIN: 2847]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1853 av M.B. Landstad etter Rekonstruksjon av Leiuv Gotenborg, uten lokalitet .

1. Det var Irlands konge bold
han tala til sine menn:
hokke skal nordast i trollebotten
og hente mi syster igjen.
2. Å høyrer du Irlands konge
hot hev eg mot deg broti
mæ eg ska norast i trollebotn
som skin kje antan sol hell måne.
3. Du ska få fruva Ermelin
ho er så vent eit viv
vil du nord i dei myrke heimann
som inki soli skin.
4. Kan eg få fruva Ermelin
ho er så vent eit viv
så vi eg norast i det myrke heimann
som inki soli skin.
5. Så vatt dei upp det silkesegli
høgast i seglerå
dei strauk ikkje segle på Olavsskipe
før dei trollebotn såg.
6. Hokke vi de mine brøane tvo
anten vakte skip unde lie
hellå de vi inn i bergi gange
og taka ut vene vive.
7. Te svara Åsmund s brøane tvo
dei va båte unge og blauge
De høyrer me på broer kons
at han vi anna kon dauen.
8. Heller vi me, fregdan bror
vakta ditt skip under øy
me tor inki inn i bergi gange
og taka ut vene møy.
9. Åsmund kasta kufta go
tok på ein fillute flangi
han totte kufta va næstan go
i trollehendar å gange.
10. Som eg kom i den fyste hallen
der va så underleg vori
dukane va oto bloi dregne
og ormane spela ette bori.
11. Som eg kom i den are hallen
eg va i så stor ei våe
ganne-kjeri på golvi sto
og trolli ivi de råe1
1ulvanne: fra Sellj.
12. Eg kom meg i den tree hallen
dær va femten sængir uppredde
Åsmund kasta seg i einom av dei
dær sovna guten snedde.
13. Inn så kom det vene viv
som Åsmund ville vinne
ho ha hår som spunni gull
og vippa i silkjetvinne.
14. Ho har hår som spunni gull
og vippa i silkjeband
Åsmund uppatt or sengi sprang
og tok henar i sitt fang.
15. Slepp no du meg, Åsmund min
dæ vi eg deg terå
kjem ho inn ho mor mi
ho slukar kon i seg båe.
16. Inn så kom den skome gyvri
ho gjore båte grutta og grinte:
Hot er det fer eit eikjubån2
som vi hava nitt vene viv3.
2(kåkubån: Aslak Årtveit)
3( - mæ fruvunne leike: fra Selljord)
17. Den som kallar meg eit eikjubån
han ska ette våndo leite4
men kalle meg Åsmund Frægdegjevar!
så vi denne guten heite.
4(dæn vi eg mæ vondom leike: Aslak Årtveit)
18. Høyrer du det du skome-gyvri
hot eg vi spyrja deg:
hor heve du fengi det breie belti
som du ber ikringum deg?
19. Det fekk eg i fjor, i fyrre fjoren
uti dessi herre guds veldi
då eg sille live av kongjen taka
så seint um ein joleftas kvelde.
20. Eg tok kongjen på min bak
eg tottest meg vera ung
men som eg kom i duragåtten
då falt en meg fer tung.
21. Dei slog meg med skrå i skallen
dei totte meg inkji lie
dei skvette ette meg vigsalvatten
eg kjenner enno det svier.
22. Dei skvette på meg vigsalvatn
dæ tottes meg gjore ve
så sprette eg belte av kungjens rygg
å smaug så at jori ne.
23. Høyrer du Åsmund Frægdegjevar
hot eg seier deg:
du hitar dette jønni gloheitt
og send det så hit at meg.
24. Eg hev vori i dei kristne låndo
der folket kallar på gud
eg hev teki i det gloands jønni
eg er mykje sterkar hell du.
25. De va Åsmund Frægdegjevar
rok han til med avle
hoggje han til den skome-gyvri
at odden sto i hennas navle.
26. Høyrer du Åsmund Frægdegjævar
du løyser meg av vande
du høgge meg i lytinne två
og sjav imillom dei gange!
27. Eg ska hogge deg i lytinne två
og løyse deg av den vande
men det må fanden i helviti
imillom dei lytinne gange.
28. Um så tala den skomegyvri
då ho datt dau te jord:
jeg tror dæ mæ alle mine englar
du ska kje koma ivi denni fjor.
29. Det va Åsmund Frægdegjævar
han gjekk seg ut med strande
burte så vore hans brøar tvo
inkje skip var der fe lande.
Høyrer du fagran fljotan folen
eg spyr'e deg eit ord:
hosse mykje vi du hava av det raue gull
fe bera meg ivi den fjord.
Te svara fagran fljotan folen
tots vera i hugjen gram:
eg vi hava di høgre hand
men då ska eg bera deg fram.
Te svara Åsmund Frægdegjævar
som gud gav honom te råe:
fulla ska du få mi høgre hand
men då lyt du bera kon båe.
30. Høyrer du fruva Ermelin
du samlar ditt gull i skrin
me eg gjenge i bergje inn
og leikar mæ sabelen min5
5(Leiuv og Targjei Storeli)
Det va Åsmund Frægdegjævar
han steig seg ut på sand
så hoggje han folens hovu av
det vart ein kristen mann.
Øvst på sida har Bugge skrive: Sidste V. hos Leiuf
Dæ va Irlandskungjen bold
han ser seg i handre vi:
no meinar eg fregdan Åsmund kjem
riands mæ systeri mi6.
6(først står: si)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Etter Sophus Bugges notisar og varianter i hans handekspl. av Landstad: Norske Folkeviser 1853. Åsmund Frægdegjævar.

I margen ut for siste str. har Bugge skrive: Leiuf V.29? I margen ut for Landstad str. 51 står: Leiuf? Ut for Landstad str. 52 og 53 står Leiuf. Desse strofane har Bugge ikkje sett nr. på I margen ut for Ldst. 55 har Bugge skrive: Leiuf V.30. Ut for str. 62 hos Landstad har Bugge skrive: næstsidste v. hos Leiuf.