[BIN: 2846]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Halvor Dale etter Kjetil Dale, Telemark .

1. De var Irlands konge boll
han tala til sine menn
kven vil nor i Trollebotn
aa hente mi dotter heim
-Der er ingjen dagjen -
L.v.4=Landstad
L.v.5.
5. Høyre du Aasmund Frægdegjevær
du er den fregdast i laando
du skal nor i Trollebotn
at hente mi dotter av baando.
L.v.8=L.
L.v9.
9. Og skal av nor i Trollebotn
og at hente di dotter av baando
saa vil eg hava de Olav skipe
som dei kallar Ormen lange.
L.v11.
11. Aasmund sprang paa Olavs skip
som dei kalla Ormen lange
(Dei ropa til Tarkjel Adalfar )
lat no skipe koma til gange.
(Tarkjel Adalfar hae han, sa kvedaren fyste gong. Are venda sae han, at han mintes ikke vist om'n ha namnet T. A; men mintes verset Olav sprang osv.)
L.v20.
20. Som han kom i den fyste hallen
der va so onderleg vore inne
der var dukan utor bloe dregne
og ormanne leika etter bore.
L.v21.
21. Som han kom i den andre hallen
han var i so underleg vaade
gongekjeri paa golve sto
smaatrolli ivi de raadde.
L.v22. havde kvedaren ikkje hørt.
L.v.26=L. Følgende vers mintes ikke kvedaren. Dog mins jeg at ha hørt idet mindste noen av dem, vesentlig lik Landstad.
L.v.27=L
L.v33.
33. Inn som kom den skomesjessa
ho gjore baatte grutte aa grinte
hott er du for eit tekkjubaan
som helle mit vene vive.
L.v34.
34. Den som kallar meg tekkjubaan
--------------------
men kalla meg fregdan Aasmund
so vil denna guten heite.
Ekstra opplysninger