[BIN: 2844]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1916-17 av Rikard Berge etter Gunnhild T. Kivle, Seljord, Telemark .

1. Aa de va Irlans konge bol
han talla te sine men
vem taar nor i trollebotn
aa hente mi daater heim
-de ær ingen dage -
2. Te saa svara den høge jest
han sto ikke langt der i fraa
Asmon æ so stor aa sterk
han æ saa jæn ein Kar.
3. Hør du Aasmon frægejeve
hot eg seie deg
du skaa nor i traallebotn
aa hava heim daate te mæg
Ekstra opplysninger