[BIN: 2843]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1909 av Rikard Berge etter Aslak Jørnsson Østnaa (Austnaa), Telemark .

1. De va' Serklands kongje boll
han tala ti sine menn:
Hoke sko me sende ti Trollebotn
aa hente mi syster heim.
-Er ingjen dagjen.-
(Fyrste gong sa Kvedaren "Irlands")
2. Ti svara mannen i raao hegt
de va' si vis ein mann.
"Dit sko me sende Osmonn Fregdegjeven,
de æ den fregdast i lande."
3. "Hot hev eg imot deg brote,
kongje der du stend,
mæ du vi' endeleg njota me,
lengst nori den trolleheim."
4. Aa Osmonn steig paa Olavs skjipe
som dei kalla Ormen lange
Han ropa ti Tarkjell Adelfar
"La' skjipe kaama ti gange."
5. Som di kaam i den fysste hadd,
der va' so onderleg vore,
gaangkjere paa golve sto
aa ormane spila etter bore.
6. Hokke vi' de mine brøar tvo
vogte mitt skjip onder øy,
hell de vi' gange i bergje inn
aa hente den vene møy.
7. So kaam 'n i den trie hadd
der sto toll sengjir uppredde,
aa Osmonn kasta seg i einom av dei,
der sovna guten snedde.
8. Inn si kaam de vene viv
som Osmonn ville vinne,
ho hadde haar som sponne gull
aa vippa i silkjitvinne.
9. "Slepp meg, slepp m(eg) Osmonn,
haldt meg ikkje lenger i fang
Kjæm 'o inn mi sæle moer
ho grøyper deg onde si taann!"
10. Aa inn so kaam den skomegjyvr
ho gjor' bote grutte aa grinte
"Hott æ de fe eit tekjubaan,
som helle mitt vene viv."
("Tekjubaan", d'æ lissom ein revaongje, de visst")
11. Den som kallar meg eit tekjubaan,
oko ette live leites;
men kalle meg fregdar Osmonn,
so vi' denne guten heite".
12. Høyre du de du skomegjyvr
hott eg vi' naa spørja deg,
Hor hev du fengje de breie sylvbelte,
som du ber ikringom deg?"
13. "De fekk eg i fjor ti jole
uti Sant Olavs velde,
eg ville live av Kongjen taka,
so seint om joleftaskvelde."
14. Eg tok kongjin paa min rygg,
eg totte meg vera ong;
men som eg kaam i føssti go,
so blei 'n meg for tong.
15. Eg konne fornem' de paa lande der,
eg hadde der ingjen fre,
so sprett' eg Kongjen av min rygg,
(aa) so smoug eg i jori ne.
16. Dei slo meg mæ skraa i skadden,
de totte meg ikkje lie;
men di skvatt' etter meg de vigslevatne,
eg kjenner ennaa hosse de svier."
17. De va Osmonn Fregdagjeven
hoggje ti av avle,
hoggje 'n hovne av fagran folen,
so blei de ein kristen mann.
Ekstra opplysninger