[BIN: 2842]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Gunnhild Sagahaugen, Fyresdal, Telemark .


(Han kjem inn ti trollheksa)

1. Inn so kaam 'o skome gjyvri
ho gjor' baade grutte aa grinte:
Hott æ de fe eit kjekjubaan
som vi' hente mitt vene vive.
-Æ'er ingjen dagjen.-
2. Kven som kallar meg kjekjubann
den maa ette døen leite,
men kalle meg Osmonn Fregdegjeven,
so vil den guten heite.
3. Osmonn kasta den kufta blaa
tok paa seg ein fillute flangje,
han toss' at kufta va' hoste go
i trollehendar aa gange.
Ekstra opplysninger