[BIN: 2841]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Ja, de va' Osmonn Fregdegjeven
han va' den frægdast i laando,
han sille norast i Trollebotnen,
aa dit vill' dei Osmonn sende.
2. Ja, kvaar vi' du nor onde røy
aa vokte mitt skjip onde lie
hell vi' du norast i T-
aa taka ut fruva den frie.
3. Nei førr eg vi' onder øy
aa vokte ditt -
helle vi' eg norast i T -
aa taka ut fruva -
4. Aa daa eg kaam at de fysste haddi
de sto so iddi ti baai
aa gaangekjeræ paa tili sto,
aa smaatroddæ ivi dei raaddi.
5. Aa daa eg - andre haddi
der va' kji bæri vori,
aa mat aa drikke paa bori sto
aa ormane spila paa bori.
6. Aa daa 'an kaam at de tree haddi
va' fire uppreidde sengjir,
men Osmonn la seg i ein av dei
der lysta 'n aa kvile so lengji.
7. So kaam 'o inn den vene møy
som O ville finne,
aa haari ha ho som sponne gull,
de va' snudd i ei silkjitvinne.
8. Men so kaam 'o inn den skomegjygræ
ho gjore baadi grutti aa grinte
Hot æ de no fyr eit kakabaan
som hell 'e mitt vene vive.
9. Ja, den som ska kadde meg kakabaan
han maa ette bonno leite
men kadde meg O Fregdegjeven
so lyster den gutten heite.
10. Men de va' on den skomegjygræ
ho la ti han ono øyra,
so ougo sto kjinno flong
aa hovni langt uppi lian.
Ekstra opplysninger