[BIN: 2834]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Ingebjørg Staulen, Seljord, Telemark .

1. Inn so kaam skomangyvri
ho gjor' baate skjekte aa grind
aa 15 alne va skataleggjen
aa skankan paa jori ho drogo.
-æ dæ kje dagjen enno. -
2. Hott æ de fe ein horeson
som stukar i min gaar.
-----------------
3. Inkje e eg noken horeson
aa inkje so vi' eg heite,
men eg æ ein vælbaaren friduson
som lystar i bergje aa leike.
Ekstra opplysninger