[BIN: 2832]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Nils Turrgronflaten, Lårdal, Telemark .

1. De va' no Islandskongjen
han tala ti sine menn,
hokke vi' no at Trollebotten
aa hente mi dotter heim.
2. Aa de va' Osmon Fregdangjeven
han kasta den kufta blaa,
tok paa seg ein fillut flangje,
han tosse kufta va' hoste go
i trollehendar aa gange.
3. Som 'n kaam i den fysste hadd
der va' ondeleg vore.
Ekstra opplysninger