[BIN: 2831]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

22.Inn so kaam den skomegjyvri
ho snarta mæ naso i elle.
Hot æ de for eit kjekjubaan
som kjæme so seint om kvelle?
23.Kallar du meg kjekjubaan
eg sko etter live ditt leite
Men kalla meg Aasm. Fregdargjeven
de vi denne guten heite.
24.Inn so kaam 'o de vene vive
va fletta i silkjebaand
de va Osm. -
tok hennar ut-i sitt fang.
25.Høyre du O. -
tak meg kje ut-i ditt fang
no kjem 'o inn 'o moi mi
ho æ baate vond aa vrang.
26.Aa inn so kaam den - gjyveri
ho gjore baatt' grutt' aa grinte
aa hot æ de for eit kjekjubaan
som helle de vene vive.
27.Men so kaam han i fjore haddi
va tri sengjir uppredde
so kasta 'n seg i ein av dei
der sovna den guten snedde.
Ekstra opplysninger