[BIN: 2830]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter ukjent sanger,
Telemark
.

1. Aa de va' den Islands Kongje,
han tala te sine menn:
"Kven vi' naa av nor' i Trollebotnen
aa hente mi dotter heim,
- De monar ikkje dagjen-
2. Farne æ naa so mange
fræge drengjir aa frie,
men ingjen av dei hev atte kome,
naa kan eg kje længer bie.
3. Aa høyrer du de, Osmon Frægdargjeven,
du æ naa den frægast i laando,
du sko av nor' i Trollebotnen
aa løyse mi dotter av vaando."
4. "Hott hev eg naa imot deg brote,
du Kongje der du stend,
mæ du vi vita meg so langt av lei
alt nor' i den trollehei?
5. Men vi' du gjeva meg dotte di,
den vene fruga Ermelin,
Av reiser eg nor' i den skome heimen
der ikkje soli skjin."
6. Osmon han gjekk i sant Olavs skjipe,
som dei kallar Ormen lange,
"De hissar upp anker, de hisser upp segl,
so skjipe kan koma te gange!"
7. So hissa dei upp dei silkjesegli
so høgt i forgjyldte raae,
so strauk de ikkje paa bonkjen ne
førr dei Trollebotnen saag.
8. Men Kvaare vi' de naa, mine brøane tvo,
de vaktar mitt skjip onde øy,
hell de vi' gang' inni Trollebotnen
aa hente den vene møy?"
9. Aa te so svara Osmons brøane baa'e,
dei va baade onge aa blauge:
"Naa fornemmer me de paa broer okkos,
at han vi vita konn daue."
10.Osmon han kasta den kufta graa
aa tok paa seg ein fillutte flangje,
Han tosse den kufta va koste go
aa te i trollehendar aa gange.
11.Aa som han kom i den fysste halli
der va' naa so ondeleg vore,
dukjen va' i bloe dregjen,
aa ormane spila ette bore.
12.Aa som han kom i den andre halli,
der va naa langt større vaa'e,
femten gannkjer paa golve sto,
smaatrolli der ivi rodde.
13.Som han kom i den tree halli,
der va naa større gama,
der sto femten uppreidde sengjer,
aa Osmon sprang i ei av dei.
14.Aa de va Osmon Frægdargjeven,
han va baade gretten aa trøyttes,
so sprang han i den eine sengji,
der sovna vel guten snøyt.
15.Enn so kom de vene vive
som Osmon sille venne,
haare ha' o som sponne gull
aa fletta i silkjetvenne.
16.Enn so kom de vene vive
som Osmon sille faa,
haare ha' 'o som sponne gull
aa fletta i silkjetraa.
17.Enn so kom de vene vive
som Osmon sille fange,
haare ha 'o som sponne gull
aa fletta i silkjebande.
18."Slepp meg, slepp meg Osmon,
haldt meg ikkje lenger i fang!
Kjeme ho inn, sjov moi mi,
ho et upp kvor kristen mann."
19."Du kallar henne sjov mo'i di,
som du ikkje anna veit,
men du æ syster te Harall Kongjen,
som bur her a onde øy."
20."Slepp meg, slepp meg, Osmon!
du helle meg ikkje i haand.
Kjeme ho enn, Tarjær Hukebru,
ho knyse deg onde si tonn.
21.Slepp meg, slepp meg, Osmon!
de vi' eg deg raae,
Kjeme ho enn, den skome gjyvri,
ho slukar konn i seg baa'e."
22.Enn so kom den skome gjyvri,
ho gjer' baade grutte aa grinte:
"Hott æ de for eit tekjubæan
som helle mi dottri vene?"
23."Dersom noken kallar meg tekjubæn,
den sko ette bonno heite;
men kalle meg Osmon Frægdargjeven,
so vi denne guten heite.
24.Men høyre du de du skome gjyvri,
hott eg vi' spørgje deg:
hor heve du fengje de breie belte
som du bere krengom deg?"
25."Aa ikkje i fjor men i førre aare,
daa eg va i Sant Olavs velle,
eg ville live av Kongjen take
so seint ein joleftaskvelle.
26.Kongjen tok eg paa mitt bak
aa tenkt eg sill vera ong'e,
men daa eg kom meg paa dynnehella,
daa falt han meg hoste long'e.
27.Fram so kom den vigslekallen,
eg toss honom ikkje lie,
han skvette meg mæde vigslevatne,
eg kjenner de ennaa svie.
28.Men som eg de fornam
at eg konn ikkje Kongjen faa,
so sprette eg belte av Kongjens rygg,
smaug so i jori ne.
29.Men høyre du de, Osmon Frægdargjeven,
hott eg vi seia deg:
du hitar naa detti jønni heite
aa rettar de hit te meg.
30.De va Osmon Frægdargjeven,
han hitar de jønne mæ avle,
so rend'n naa te den skome gjyvri
so odden den sto i navle.
31.Men te so svara den skome gjyvri,
førr ho fallt dø te jor':
"Du sko 'kje koma av bergje ut,
ikkje livande ivi fjor."
32.Osmon han kasta jønndynni,
aa rudde den gata fram,
"Her stende meg ikkje mørke stogur,
ikkje Serklands Kongelege skaal."
33.Aa Osmon han hoggje i Krenglebore
so de skrangla i kvor den reng,
so hoggje han alle smaatrolli i hel
som han for augo saag.
34."Aa høyre du de, du vene jomfru,
hott eg naa seie deg:
Du samlar naa detti gulle i skren
som eg heve vonne her.
35.Du samlar naa detti gulle i skren
som eg heve vonne her,
aa sjave so gjeng eg i drykkjestoga
aa leikar mæ sabelen men."
36.Osmon han gjekk seg o' Trollebotnen,
han va baade gla aa fjaag,
so reiste han seg o' Trolleheimen,
de sneir i blo aa vaag.
37.De va naa han Osmon Frægdargjeven,
han gjekk seg ne' at strand,
burte va honoms brøane baae,
aa ikkje skjipe for land.
38.Men som han kom i den fjore halli,
der va naa so ondeleg vore,
enne sto fagran fljotan folen,
va bonden i gulle raue.
39."Aa høyre du fagran fljotan folen,
hott vi' du hava av meg
for du vi' ivi have renne
aa skjote deg onde meg?"
40."Aa ikkje av de raue gulle
so vi eg hava av deg,
men du gjev meg av di høyre haand,
so renner eg onde deg."
41.Te so svare Osmon Frægdargjeven,
som Gud gav honom i raa:
"So gjev eg deg av mi høyre haand
so sko du naa bera konn baae."
42.Kongjen han stende i høyan loftssvalir,
han ser seg ut so vie:
"Naa ser eg Osmon Frægdargjeven
paa fagran folen ri'e."
43.De va Osmon Frægdargjeven,
han ri seg paa kvitan sand,
so hoggje han folens hovu av
so blei de ein kristen mann.
De monar ikkje dagjen.
Ekstra opplysninger