[BIN: 2829]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Torleivsson Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. De va' (no den) Islands kongje,
han tala ti sine menn,
Kven vi' no av nor-i trollebotnen
aa løyse x) mi syster heim.
De monar inkje dagjen.
x) (hente)
2. -- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Osmonn æ baade stor aa sterk
han e so frægd ein mann)
3. (Men) høyre du de du Osmonn Frægdegjeven x)
du æ no den frekkast i laando,
du ska no av burt (nor)-i trollebotnen
aa løyse mi syster av vaando.
x) (-ægde-)
4. Hott hev eg no imot deg brote
o kongje der du stend,
mæ du vi' vita meg so langt av lei
alt nor-i den trollehei?
5. Osmonn gjekk i sant Olavs skjip
aa som dei kallar lange
Di hissar upp anker, di hissar upp seil,
lat de skjipe kaama ti gange.
6. So hissar x) di upp deires silkjesegl
so høgt i forgjylte raa,
so strouk dei inkje paa bonkje xx) ne,
før dei trollet saag.
x) (heisa) xx) (bonkjen)
7. "Men (høyrer de no) kvaare vi' de naa x)
mine brøane tvo,
di voktar mitt skjib xx) onder øy
hell de vi' gang' inn i Trolleb(otten)
aa hente den vene møy?
x) (Hor vi' de no) xx) skjip
8. (Ti) so svara Osmons brøane baa x)
dei va' baade ong' aa blouge:
"No fornemmer me paa broer okkos
at han vi' no vita kon doue."
x) (tvo)
(9.O kasta den kufta graa,
tok paa seg ein fillete flangje
han tosse no kufta va' hoste go
mæ i trollehendar aa gange)
10.Som eg kaam meg i den fysste hadde
der va' no so ondeleg vore
(aa) dukjen han va' (no) i bloe dregjen
aa ormane spilar ette bore.
11.Men som eg kaam meg i den andre haddi,
der va' no langt større vaae
15 gaangkjer paa golve sto
smaatrolli der ivi rodde.
12.Men - - - - - - - - - - - tree haddi
der va' so ondeleg vore
der sto 15 uppreidde sengjir
O. sprang i ein av dei.
13.De va' no vel O.F.
han va' baade gretten aa trøytt'e,
so sprang 'n i den eine sengji,
der sovna vel guten snegt.
14.Inn so kaam de vene vive
som O. ville vinne,
haare ha' 'o som sponne gulle
aa fletta i silkjetvonnur.
(15.Inn so - - - - - - - - -
- - - - - - - - sille fange
haare - - - - - - - - - -
aa fletta i silkjebande.)
16.Inn - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - sille faa /-/
aa fletta i silkjetraa.
17."Slepp meg, slepp meg, O.
haldt meg ikkje lenger i fang,
Inn so kjæm'e skjøn(e) møi mi
ho et'e hver kristen mann
(om de va' av Olavs mond)
(Der æ lissom eit or mei' der)
18."Du kallar hennar skjøn(e) moi di
som du inkje anna veit
Men du æ syster av Harald konge
som bor her onde øy."
19.Inn so kaam x) den skome xx) gjyvri
ho gjor' baades grutte (-er) aa grinte (-er),
Hott æ de for eit tekjubaan xxx)
som hell'e mi dotteri vene?"
x) (kjem) xx) (skæme) xxx) (tekja-baan)
20."Dersom noken vi' kalle meg tekjubaan x)
den sko ette bonno heite
men kalle neg O.F.
so vi' denni guten heite.
x) (tekjuppe-baan)
21.Men høyr du Targjær (du) Huskebruri
du Videriks-vive de vene
hore hev'e du fengje de breie belte
som du ber ikringom deg?"
22."Inkje (de va 'kje) i fjor, men i førre aare
(daa) eg va' i Sant Olavs velle
eg ville live av Kongjen taka
so seint om ein joleftas kvelle."
23.Kongjen tok eg paa mitt bak
eg tenkt' eg sill' vera ong'e,
men naar eg kaam meg paa durehedda
daa falt'n meg hoste tong'e.
24.Som eg daa de fornam,
at eg konn' ikkje kongjen faa,
so sprett' eg belte av kongjens rygg,
smoug so i jori ne")
25.Fram so kaam den vigslekallen
eg toss haanom ikkje lie
Han skvette meg mæ de vigslevatne,
eg kjenner de enno hoss de svier.
(De sko vera at'n las fadervaar ivi di)
26."(Men) høyre du de (du) O.F.
hott eg no sei'e (bee) deg,
du hi'tar no dette jønne heitt
aa (du) rekkjer de hit ti meg."
27.De va' no vel O.F.
han hitar de jønne mæ avle
so renner 'n ti den skome x) gjyvri
so odden (den) sto i navle.
x) (skæme)
28.(Aa) ti so svara den skomegjyvri
for ho falt dø ti jor,
du sko kje kaama av bergje ut
aa inkje livanes ivi fjor.
29.O.(han) kastar jønndynni
han rudde den gota fram:
De stend'e meg inkje mørkestogur
(aa) inkje Serklands kongelige skaal!"
30.O. hoggje i kringlebore
so de skrangla i kvor den ring,
so hoggje 'n alle smaatrolli i hel
som han for ougo saag.
31."Men høyrer du de du vene jaamfru
hott eg no seie deg:
Du samlar no detti gulle i skrin
som eg hev'e vonne her.
32.Du samlar - - - - - - -
som eg - - - - - - - - - - -
(aa sjav'e) so gjeng eg x) i drykkjestoga
aa leikar mæ sablen min.
x) (meg)
(33.O. gjeng ot-o Trolleb.)
han æ baade gla aa kaat,
(so æ der laga i trolleb.?)
(de renn'e) i blo aa vaag.
(Noko uviss ordlyd)
34.(Men) som eg kaam meg i den fjørde haddi
der va' no so ondeleg vore,
Inne sto fagran, fjotan folen
va' bonden i gulle de roue.
35.("Men) høyre (-rer) du fljotan fagran f -
hott vi' du hava av meg,
(for du vi' ivi have renne
aa skjote deg onde meg.")
36.Aa de va' no vel O. F.
han gjikk seg ne at strandi
burte va' haanoms brøane baae,
aa inkje va' skjipe paa land(e).
37."Inkje (so) av de roue gulle
so vi' eg hava av deg,
men du gjev'e meg av di høgre haand,
so renner eg onde deg.
38.Aa ti so svara O. F.
som Gud gav haanom i raa:
Jeg gjev'e deg av mi høgre haand
men daa (so) sko du bera kon baae."
39.(Aa) kongen han stend i høganloftssvalir
han ser seg ut so vie:
"(Hisset) No ser eg O. F.
paa fagran folen mon rie."
40.Aa de va no O.F.
han kaam seg paa kvite strand,
so hoggje 'n hovue av folen
so blei de (ti) ein kristen mann.
41.(So hoggje 'n folens hovu av,
de blei ti ein kristen mann
(han va' bror ti jaamfruva))
son ti kongjen av Engelland.
Ekstra opplysninger