[BIN: 2827]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr,
Mo, Telemark
.

1. Høyrer du Åsmund Frægdegjæva
hot eg talar ti deg
du 1)sko deg at troddebotnen
taka atte dotte 2)mi
-Monar 3)inn dagjen-
1) vi du 2) ut vene viv 3) eien
2. Å høyrer du Åsm(und) Fr(ægdegjeva)
kungsdottere snjadde
difyr vi' eg deg Åsmund av sende
du æ' den frægdaste av adde.
3. Høyrer de de mine brøanne tvo
kvore vi de vokte mitt fe unde li
hell de vi' at troddebotnen
taka ut vene viv.
4. Ti svora då 4)hass brøanne 5)tvo
å båe so 6)va dei blauge
de høyrer eg på deg Å(smund) broer kos
at du vi vita kon båe daue.
4) dei 5) två 6) våre
5. De va Å(smund) Fr(ægdegjeva)
høit so tore han våge
so gav han si' brøar tvo
orlov heimatte båe.
6. Han batt upp sitt silkjeseil
so høyt i forgyllande skå,
han gat inkje strike ne
fyrr 7)en troddebotnen såg.
7) han
7. Han batt (upp sitt silkjeseil)
so høyt i forgyllande) stavni
han gat (inkje strike ne)
fyrr troddebotnen tok imot stavn
8. Å(smund) kom at fyste haddi
der va idde vori,
15 bryggjekjer på golvi sto,
småtrodde ivi dei rådde.
9. Ås(mund) (kom at) are (haddi)
der va verri vori
dukanne va o bloi dregne
å ormanne runne etti bore.
10.Å(smund) kom at tree haddi
der va 8)vendri vori
15 silkjesengjer uppreidde
alle mæ laken lagde.
11.Å(smund) sprang i tree sengji
sovna guten snjadde.
12.Inn so kom de vene viv,
de vene liljevann,
Åsmund unda kjelle sprang,
tok hæna 'pi sitt fang.
13.Slepp meg Å(smund) unge
du må meg inkje njote
kjæm ho inn Hukebrur moi mi
ho kjæm deg ti sunde brjote.
14.Du kadder 'æ Tarjær Hukebrur moi di
men ho æ inkje di mor,
men du æ ætta frå kungens går
av kungens egje blo.
15.Tarjær Hukebrur æ inkje di mor
som du seie fyr meg,
men (du æ ætta frå kungens) går
eg kjenner fulle ætte di.
16.Inn kom Targjær Hukebrur
lunsar inn på tilje
eg sko 9)læra deg kogabån
ti koga imot min 10)vilje.
9) lære 10) her so silli
17.Den som kaddar meg k(ogabån)
den vi etti vondom leite
men kadde meg Åsmund Fr(ægdegjæva)
de vi guten heite.
18.Du æ inkje den frægdast
av adde lånde du
ha en vori her Tor mæ tungom hamre
han æ' frægdare hell du.
19.Ho tok han i gule lokk
ho slengde han tilje av tilje
eg sko (læra deg kogabån
ti koga imot min) 11)vilje.
20.Høyrer du T(argjær) H(ukebrur)
hot eg talar ti de
å hot æ du 12)bere unde belte
som glimar imiddjom middje.
12) hev
21.Inkje ifjor men i fyrre års
seint um joleftas kvelli
ha eg si' kungen av live tekji
ha' de kje vori fyr Sant Olavs velli.
22.Eg tok 13)han uppå mitt bak
tenkte eg si' vera ung'e
men då eg kom ut fostoga
då fedd 'en meg for tung'e.
23.Inn so kom den vigsle-skallen
so væl monne eg en kjenne,
han slo meg mæ skrå i skallen
eg æ' kje heilbrigda enno.
24.Dei skvette ell å eimyrje
de vittle vatne skvatt so vie
ti alt oss de kom 14)ti der eg sto
å sosso monne eg svie.
14) at
25.Dei skvette (ell å) eimyrje
eg ha der ingjo ro,
så sprette eg belti av konungjen
so smaug eg igjænom jor.
26.Du æ inkje den frægdast
av adde lånde du
men ha 'en vore her Tor mæ tungom hamre
han æ' frægdare hell du.
27.Tor'e tor hita gloheit'e jønn
å difor æ en frægdar hell du.
28.Mykji av mitt røde gull
eg gjeva ska deg
vi' du hita gloheite jønn
av tångo sende meg.
29.Mykji av ditt r(øde) gull
du inkji gjeva tar meg
men eg sko (hita gloheite jønn
av tångo sende) deg.
30.Å(smund) let hita gloheite jønni
trekkte han ti mæ avli,
inn igjenom gyvremoire
å ut igjænom mæ navli.
31.(Åsmund let hita gloheite jønni
trekkte han ti) mæ vondske,
de vi eg for sanningjen seia
de sång i haddar govi.
32.Høyrer du Å(smund) Fr(ægdegjæva)
hot eg bea deg må
du hogg no 15)meg i lytinne två
å sjav ikringum mi lytinne gange.
15) meg sund
33.No hev eg fengji deg på golve ne
du sko' kje uppfe stande
men de må 16)fænen i helviti
kringum di' 17)lyter gange.
16) fanen 17) luter
34.Å(smund) gjekk de bergje omkring
han visste seg ingjo rå
so fann en på den frie fljotan folen
på forgyllte stallen står.
35.Høyrer du Å(smund) Fr(ægdegjeva)
hot eg tala ti de
idag kjem adde småtrodde
18)forkorte ditt unge liv.
18) forkortar
36.Mykje av mitt røde gull
eg gjeva sko deg
vi du meg å mitt vene viv
på anna landi bera.
37.Mykje av ditt røde gull
du inkje gjeva tar meg
når me kom på eitt anna land
av den høgri hånde gjeve du meg.
38.Å(smund) flutte o bergje
mæ mykje sylv å gull mæ seg
å so de vene viv
ho æ' so dydefull.
39.Åsmund (flutte o) bergje,
mæ 15 hestetungji (mæ seg)
å so de vene) viv
ho æ' både ven å ung'e.
Ekstra opplysninger