[BIN: 2826]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermo Sætersli,
Mo, Telemark
.

1. Inn kom Targjær Hukebrure
rytte'n tilje av tilje
eg sko lære deg kogebån
ti snasa imot min vilje.
2. Den som vi' kadde meg k(ogabån)
han må ette vondom leite
men kadde m(eg) Å(smund) Fr(ægdegjeva)
de vi denne g(uten) heite.
Ekstra opplysninger