[BIN: 2824]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Trondsdatter Troddedal, Mo, Telemark .

1. De va'n Åsmund Frægdegjæva
dette so tore han våge
so gav en sine brøanne två
orlov heimatte båe.
-Monar inn dagjen-- .
2. Åsm(und) han sette upp sitt silkjeseil
so høit i forgyllte havni,
han ville inkje strike ne
fyrr hell troddebotnen bar imot stavni.
3. Åsmund han sette upp sitt silkjeseil
so høit i forgyllte skå
han ville inkje strike ne
fyrr'en troddebotnen såg.
4. Åsm(und) han kom i fyste hadd,
der va' no illi vori,
15 bryggekjer på golvi sto
å småtroddi ivi dei rådde.
5. Å(smund) han kom i are hadd
der va no verri vori
15 dukar o manneblo dregne
ormanne runne ette bore.
6. Å(smund) (han kom i) tree (hadd)
der va' no vendri vori
15 silkjesengjir uppreidde
å adde mæ lakeni budde.
7. Åsmund han sprang i tree seng
der sovna guten snjadde,
inn so kom de likje vann
guten unda kjelli sprang,
tok hæna uppi sitt fang.
8. Slepp meg Å(smund) unge
du må meg inkje njote
kjem ho inn Hukebrur moi mi
ho kjæm dæg te sunde brjote.
9. Targjær hukebrure ho æ 'kje di moeri rette
men du æ komi o kongsgaren
æg kjenner fulli di ætt.
10.Inn kom ho Targjær hukebrur
ho lunsar der ivi tilje
hot æ' de fyr eitt kogabån
som kogar hera so silde?
11.Ho tok en i hass gule lokk
ho slengdi han tilje av tilje
eg sko' læra deg kogabån
å koga imot min vilji.
12.Den som vi kadde meg kogabån
han må ette vondom leite
men kadde meg Å(smund) Frægdegjæva
so vi' denni guten heite.
13. Æ då du den frægdaste
i adde lånde du
nei ha' de vori Tor'e mæ tungom hamri
ja han ha vori frægdare hell du.
14.Høyrer du T(argjær) H(uke)brure
hot eg spyrje deg vi'
hot æ' du ber unde belte ditt
som glimar imiddjom middje.
15.Inkje ifjor, men i fyrreårs
so seint ein joledags kvelli
då ha' eg silt live av kungjen tekje
ha' de kji vori fyr sant Olavs velli.
16.So tok eg han uppå mitt bak
eg tenkte eg si' vera ung'e,
men når eg kom at fosstoga
då falt han meg for tung'e.
17.Dei skvette mæ ell å einmyrje
eg hae der ingjo ro,
so sprette eg belti av konungjen
so smaug eg igjenom jor.
18.Dei(skvette mæ ell å) eimyrje,
de vittrevatni flaug so vie,
at eg tosst koma att hera eg sto,
å sosso so monne eg svie.
19.Mykji av mitt sylv å gull
so vi eg gjeva deg
fy du vi heita glojønn
av tångo sende meg.
20.Mykje av ditt s(ylv) å g(ull)
du inkje tar gjeva meg,
men eg sko hita heite glojønn,
av tångo sende deg.
21.Å(smund) han hita heite glojønn,
å trekte ti mæ avli,
inn gjenom gyvremoiri
å utatte mæ navli.
22.Å(smund) han hita heite glojønnå
(å trekte ti mæ) vondsko
(inn igjenom gyvre)moiri
de sång i haddargovi.
23.Å høyrer du Å(smund) Fr(ægdegjæva)
hot eg bea deg må
hogg no meg i lytinne två
å sjave kringum mine lytinne gå.
24.Nei no hev eg fengji deg i golvi ne
du sko' inkje uppatte stande
de måtte då fanden i helviti gjera
ikring dine lytinne gange.
25.Å(smund) han for de bergje umkring
han visste deg ingjo rå,
seinste fann han en fljotan foli,
på forgyllte stalle stå.
26.Høyrer du Å(smund) unge
hot eg seia deg vi'
imorgo kjem adde småtrodde
å forkortar ditt unge liv.
27.Mykji av mitt sylv å gull
so vi' eg gjeva deg
fy du vi' meg å mitt vene viv
på eitt anna land å bera.
28.Mykji av ditt (sylv å gull)
du inkje tar gjeva meg,
men når me kjem på eitt anna land
av den høgre hånde gjeve du meg
å so høggi du meg ihel.
29.Å(smund) han for av bergji
mæ mykji sylv å gull mæ seg
å so sitt vene viv
ho va' då so dydefuld.
30.Å(smund) han for av bergji
mæ 15 hestetyngji,
mæ (sitt vene) viv
ho va' både ven å yndig.
Ekstra opplysninger