[BIN: 2822]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Aaste Haugjen, Seljord, Telemark .

1. Hvem ska ne att trollebotn
frelse kongjens dotter av vånde
dit sender me Åsmund Frægdegjævar
fyr han æ den frægdaste i lånde.
- Æ her ingjen dagjen-
2. Som han kom seg i den fyste haddi
der va so undeleg voro
dukenne va oto bloi dregne
å ormenne spila ette bore.
3. (Som han kom seg i den) andre (haddi
de va') langt støre våe
gångekjere på golve sto
å trolle seg ivi de rådde.
4. (Som han kom seg i den) tree (haddi
der) sto 15 sengjer uppredde
áèásmund kasta seg i ein av dei
so sovna den guten snedde.
5. Inn so kom den gamle skomegyvri
ho gjore båd' grutte å grinte
(ho æ' de fe eit) tekjubån
som vi taka bort mitt vene viv.
6. Dei (som kallar meg eit) tekjubån
dei sko omkring låndo leite
men kalle meg (Åsmund Frægdegjævar
so vi' denne guten) heite.
7. Høyrer (du de du skomegyvri)
hot eg vi spyrja deg
hor heve du fengje de breie belte
som du heve omkring deg.
8. De fekk eg ifjor i fyrre fjoren
uti sant Olavs velde
då eg skulle live av kongjen taka
so seint om ein joleftas kvelle.
9. So tok han inn de heite gloheite
å stakk de inn i avle
so stakk 'n de av inn i gyvris liv
so odden kom att i hennars navle.
Ekstra opplysninger