[BIN: 2821]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Haugjen, Kviteseid, Telemark .

1. Som eg kom meg i de fyste haddi
der va' so underlegt vori
dukanne va' i bloe dregne
(å ormanne spela ette) bori.
2. (Som eg kom meg i de) andre (haddi)
der va' so mykje støe våi
bryggekjer (på golve sto
trolli) sille (ivi de) råe.
3. (Som eg kom meg i de) tree (haddi)
der sto 15 uppreidde sengjir
Æ(smund) kasta seg i ein av dem
- - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Inn so kom den skome gyvri
ho gjore bå grutte å grinte
hot æ' de for eit tekjubån
som helle mitt vive vene.
5. Den som kallar (meg eitt tekjubån
den sko) ette båndo (leite)
(men kalle meg æsmund) Frægdangjeven
(so vi denne guten) heite.
6. Høyr du de du skomegyvri
hot eg spyre deg,
hor hev du fengje de breie belte,
at du gjenge mæ ikring deg.
7. De fekk eg ifjor i jolo
uti sant Olavs velde
då eg ville kungjen av live taka
so seint um ein joleftas kvelle.
8. Eg tok kungjen på min rygg
eg tottes vera ung,
som eg kom meg i duragåtten,
seo blei 'en meg hoste tung.
9. Inn so kom den vigslekadden
han tottes meg inkje lie,
han skvette ivi meg de vigslevatne
eg kjenner enno, hor de svier.
10.Slepp meg slepp meg æ(smund)
du helle inkje meg,
kjæm ho inn ho skomegyvri
ho et upp hokken ho ser.
Ekstra opplysninger