[BIN: 2820]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Steinar Knutsson Gibøen, Mjøsstrand, Rauland, Telemark .

1. Høyr du Åsmund frægdan
du æ' den frægdast i låndo
du sko av nor i trollebotn
å løyse mi syster av vånde.
- Her æ' ingjen dagjen -
2. Høyr du Olav kongje boll
hot hev eg imot deg broti
mæ eg sko av nor i trollebotn
inn i den store brote.
3. Så vatt dei upp deires silkjeseil
så langt i have dei sette
då strauk dei inkje på bunkjen ne
førri end trollebotn tok i skefte.
4. Hokke vi de mine brøar båe
vokte mitt skip under lide
hell de vi av inn i bergje gange
å taka ut jomfruga blie.
5. Te så svara hass brøar båe
dei va både unge å blauge
no høyrer me de på broer kons
han vi få vita kons daue.
6. Som han kom i den fyste hadden
der va so underleg vore
15 gångekjer på golve sto
å småtrolli leika på bori.
7. Som(han kom i den) are hadden
der (va au underle)g vore
15(gångekjer på golve) sto
å ormanne ivi dei rådde.
8. (Som han kom i den) tree hadden,
15 sengjer sto reidde
Åsmund sprang i ei av dei,
då sovna guten den snedde.
9. Inn so kom ho de vene vive,
de toss av henar lyse
hennars hår de va lissom spunni gull
de mone i Åsmund gyse.
10.Inn so kom den skåmegyvri
ho gjere både gruttar å griner
hot æ de fe eit tekjubånå
som hell mi dotteri blie.
11.Den som kallar meg tekjubån
han må iblandt bånno leite
men kalle meg A(smund) f(rægdan
de lystar guten å heite.
12.Høyr du Å(smund) frægdan
hot eg seie deg no
du kjem inkje livandes av dette berg
å slett inkje ivi denne fjor.
13.Høyr du de du skåmegyvri
hot eg spyre deg
hor hev du fengje de breie belte
som du heve ikringum deg.
14.De va kje i fjor men i førrjoli
uti sant Olavs velde
då ville eg kungjen mæ live taka
så seint um ein jolekvelde.
15.Så tok eg kongjen på mitt bak
eg tenkte eg sille vera ung
men som eg kom at fosstoga
då blei en hoste tung.
16.Fram så kom den vigsalkadden
eg toss hånom inkje lie
han skvette meg ivi mæ vigsalvatten
eg kjenner de enno hoss de svier.
17.De fornam eg på låndo der
at eg nout der ingjen fre
så sprette eg belte av kongjens rygg
så smatt eg at jori ne.
18.Høyr du Å(smund) frægdan
hot eg seie deg
du hitar no dette jønne heitt
så flir du de hit te meg.
19.De va Å(smund) fr(ægdan)
han hita de jønne mæ avle
så stakk en te den skåmegyvri
så odden sto i henars navle.
Ekstra opplysninger