[BIN: 2817]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift> 1859 av Sophus Bugge etter Kjetil Moen, Sauland, Hjartdal, Telemark .

1. De va Islands kongje boll,
han tåla te sine mennar,
de som vi av i den trølleheim
å hente ut mitt vene viv.
- Mon her æ inkje dagen -
2. Te så svaaraa dem brøen tvo,
dem vaaraa så såre blauge,
eg høirer no de på broeren kons,
han ville vøtaa kon daue.
3. De va' Åsmund Fradiggjeven
han vaaraa no inkje fælin
han kasta på seg filleflångja,
han tosse klæa va hoste go.
i trølleheimen at gange.
4. Han kasta anker, han heisa vor seil,
og seila forgylte ror,
han seila no inkje ifra bunken ut,
før han trølleheimen tok.
5. Som han kom a den fyste hall
der æ' så undeleg vøti,
duken va' oto bloe drigji
o ormen spølar frå bore.
6. O som (han kom a den) andre hall,
der va' så stor en vådi
gångekjæri på golve sto,
små trølla der monne råde.
7. (O som han kom a den) trøå (hall)
der va slett ingen lånde
femten sengjir sto dær uppreidd,
så kasta'n seg i ein ta dem
så sømna nå guten snegga.
8. O hør du de du Islands kongje,
du hell slett inkje meg,
kjem ho inn den skomegyvr
ho et upp okken ho ser.
9. Inn så kom den skomegyvr
ho gjore både grutte å grinte
å æ' de fe ein tikjubondi
som helt mitt vene viv.
10.Den som kallar meg tikjubondi
ska' ette båndo leite
men kålle meg Å(smund) Fradiggjevin
de vi de guten heite.
11.Hør du de du Islands-kongje
ott eg vi spørjå deg,
o høttaa så ditt goe svæl
aa stikk så de i meg.
12.De va Å(smund) Fra(diggjevin)
han svaaraa te som de fell
eg haapaas at mitt goe svæt
eg tenkjer de gjere de kalt.
13.De va Å(smund) F(radiggjevin)
han hoggje te mæ velde,
han hoggje så i den skomegyvr
at de rivna i malmorfjelli.
14.De va' Å(smund) Fr(adiggjevin)
han (hoggje te mæ) avli
an (hoggje så i den skomegyvr)
at ho kløvna helt te navle.
15.Inn så kom dem sæle boini
dem gjole ti et gama,
ott tru de felar 'kons sæle moer,
mæ ho fær 'kje kjeften te samen.
16.Inn (så kom den sæle) boini
de tok np te o fæle
ott (tru de felar kons sæle) moer
mæ ho spenner så titt mæ hælo.
Ekstra opplysninger