[BIN: 2814]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Høyrer du Åsmund 1)fregden
du æ' den 2)fregdaste i låndo
du sko' reise at den myrke hei
å hente mi syster av båndo.
- Æ' her ingjen dagjen -
1) frægdegjeven 2) frægdaste
2. Hot hev eg mot deg gjort
hot hev eg mot deg broti
mæ eg sko -------------
3. Å(smund) reiste at den myrke hei
dæ monne både fjuke å ruke,
anten her æ' svart hell kvitt,
så vi' eg her uppfor krype.
4. (Åsmund kom seg i den tree halli)
der va' 15 uppredde sengjer
Å(smund) kasta seg i ei av dei
der sovna den guten so lengje.
5. Slepp meg sl(epp) m(eg) Å(smund)
halt meg ikkje lenger i fang,
kjem ho inn Hagapru mo'i mi,
ho glipe deg unde si tann.
6. Hagapru ho æ ikkje mo'i di,
um du ikkje anna veit
du æ syster te Harall kungje
som bur hera burt under øy.
7. Inn så kjeme den skome gyvr,
ho gjor både grutte å grinte
hott æ' de for et kovabån
som helle mitt vene vive.
8. Dæ du kallar meg eitt k(ovabån)
dæ sko ette 3)live leite,
men kalle meg Å(smund) Fræ(gdegjev)en
de vi' guten heite.
3) våndo
9. Høyrer du Å(smund 4)F(rægdegjev)en
hott eg spyre deg,
hott hev du 5)te frægde gjort
mæ du æ' frægdar hell eg.
å 4) gjeva 5) kvi sko' du vera
10.Dæ hev eg te frægde gjort
derfor æ' eg frægdar hell deg
eg hev tekji dæ gloheite 6)jenn
å lagt unde tonni på meg.
6) jønn
11.Høyr du Å(smund) F(rægdegjev)en
hott eg bee deg
vi' du 'kje hite dæ gloheite 7) jenn
å gjera dæ same mæ meg.
7) jønn
12.Han hita dæ gloheite jønn
å trekte te mæ avle
han trekte dæ i kjeften inn,
så dæ kom atte mæ navle.
13.Dæ va alle trolli små,
dei taka no te å fæle,
hott æ' dæ fattast 'kons sæle mor
ho sparkar så hart mæ hælo.
Ekstra opplysninger