[BIN: 2813]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift> 1864 av Sophus Bugge etter Hallvor Hagabrekke, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Dæ va' Hirlands konge boll
han tala te alle sine menn
hokken vi' nor i den myrke heim
å hente mi søster hjem.
- Æ her ingjen dagjen -
2. Høyr du Åsmund Frægdegjevar
du æ den frægdast(e) i låndo
du sko nor i den myrke heim
å frelse mi syster av båndo.
3. Åsmund kasta av seg klæi go
kasta på seg ein flilleflangjæ
klæi æ' ho hoste go
i trollehendanne gange.
4. Åsmund steig på Olav skipe
som dei kalla den Ormen den lange
hisse upp anker å Silkjesegl
lat skipe koma te å gange.
5. Di hissa upp anker å silkjesegl
so høgt ivi seglerå
di strauk ikkje segle på havi ne
før di Trollebotten såg.
6. Åsmund tala te sine brøar tvo
de sko' vokte mitt skip unde rø
mæ eg gjeng i bergje inn
å let ut venan mø.
7. Te svara Å(smunds) brøar tvo
di va' både onge å blouge
dæ høyrer eg på deg broi kons
at du vi' vita kon doue.
8. Å(smund) gjekk i fyste haddi
der va so ondeleg vori
dukænne va' av bloe dregne
å ormænne spila ette bore.
9. Å(smund) (gjekk i)) andre (haddi)
der va' langt større våe
gångekjære på golve sto
å trolli omkring råe.
10.Å(smund) (gjekk i)) trea (haddi)
der va' 15 sengjer uppreidde
Åsmund kasta seg i einom kvila
der sovna guten sneggje.
11.Inn so kom de vene vive
som Å(smund) ville vinne
håre ha' ho som spunne gulle
va vippa i silkjetvinne.
12.Å(smund) upp av sengji sprang
tok hennar i sitt fang.
13.Slepp meg s(lepp) m(eg) Åsmund
dæ vi' eg deg te råe
kjem ho inn den skome gyvvr
so et ho kon upp båe.
14.Inn so kom den skome gyvvr
ho gjore både grutte å grinte
hot æ' de fe eit tekjubån
som helle mitt vene vive.
15.Den som vi' kalle meg eit tekjubån
den sko inkje av bråndo eikje
men kalle meg Å(smund) Frægdegjevar
dæ vi guten heite.
16.Eg æ' utav dei krissne låndo
der di kallar på Gud
eg heve gripi i gloandes jønne
derfe æ eg gjævar hell du.
17.Høyrer du de du Åsmund
hot eg seie te deg
du sko hita jønne gloheitt
å kjøyre dæ i meg.
18.Åsmund hita jønne gloheitt
å la'e derte av avle
han hoggje so hart i den skomegyvvr
at odden sto i hennars navle.
19.--- i lutenne tvo
å gange imylljom dei.
20.Heve eg deg på golve lagt
21.Vi du fljotan folen
ivi have bera meg
gjev du meg den høgre håndi
so smyg eg uppunde deg.
22.um du vi hava di båe
23.Dæ va Hirlands konge boll
han sto leika mæ dronningji si
no ser eg Å(smund) på have riand
mæ venan systeri mi.
24.Dæ va Å(smund) Fr(ægdegjevar)
han la te på hviden sand
der hoggje 'en hovue av folen sin
då blei dæ ein kristenmann.
25.Dæ heve eg i mine dagar
dæ hev eg 1)alli sett
dæ va' kongssøn av Engeland
han hette kong Adelbrett.
1) aldrigsen
Ekstra opplysninger