[BIN: 2812]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Eivind Talleivsson Hougjen, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. De va no den Islands kunje
han tala te sine menn
kven vi no av nor i trollebotnen
å hente mi syster heim.
- De monar inkje dagjen -
2. Høyrer du de du Åsmund Frægdegjeven
du æ' no den frekkaste i låndo
du sku no av nor i trollebotnen
å hente mi syster av våndo.
3. Hot hev eg no imot deg brote
o kunje der du stend
mæ du vi' veta meg so langt av lei
alt nor i trollehei.
4. Å han gjekk i sant Olavs skip
som dei kallar lange
I hissar upp anker, i hissar upp seil
lat skipe ou koma te gange.
5. So heisa dei upp deres silkjeseil
so høgt i forgylte rå
so streuk dei inkje på bunkjen ne
fyrr dei trollebotnen såg.
6. Høyrer de no mine brøanne tvo
de voktar mitt skip under øy,
hell de vi gange inn i trollebotnen
å hente den vene møy.
7. Te so svara Ås(mund)s brøanne tvo
dei va både unge å blouge
no fornemme me de på broer okkos
at han vi no veta kon doue.
8. Som eg kom meg i den fyste haddi
der va no so undeleg vori
dukjen den va' no i bloe dregjen
å ormanne spilar ette bore.
9. Som (eg kom meg i den) andre(haddi)
der va' no langt større våe
15 gånkjer på golve sto
småtrolli der ivi rodde.
10.(Som eg kom meg i den) tree (haddi)
å der va no so underleg 1) vori
der sto no 15 uppreidde sengjer
Å(smund) sprang i ein av dei.
1) vøri
11.De va no væl Å(smund) Fr(ægdegjeven)
han va både gretten å trøytt
so sprang en no i den eine sengi
der sovna væl guten snegt.
12.Inn so kjæm de vene vivi
som Å(smund) sille vinne
håre ha ho av spunne gull
fletta av silkjetvinnur
13.Inn (so kjæm de vene) vive
(som Åsmund sille) få,
(håre ha ho av spunne gull
fletta av silkje)trå.
14.Slepp, slepp meg Å(smund)
halt meg inkje lenger i fang
inn so kjæme sjøl moi mi
ho et upp hver kristen mann
15.Du kaddar hennar sjøl moi di
som du inkje anna veit
men du æ syster av Harald Konge
som bor her unde øy.
16.Inn so kjæme den skome gyvvri
ho gjere både grutter å griner
hot æ de for eit tekjeuppbån
som helle mi dåtteri vene.
17.Vi du kadde meg tekjeuppbån
den sko ette bånno leite
men kadde meg Å(smund) 2) Frægdegjeven
so vi' denne guten heite.
2) Frængden
18.Men høyrer du Tarjær du Huskebruri
du Vidriks vive det vene
hore hev du fengje de breie belte
som du bere kringum deg.
19.De va kje ifjor men i fyrre åre
da eg va i sant Olavs velle
eg ville live av kunjen taka
so seint um ei joleftaskvelle.
20.Kunjen tok eg på mitt bak
eg tenkte eg sill vera ong'e
men når eg kom meg på durehedda
då faldt han meg hoste tung'e.
21.Fram kom den viggslekadden
eg toss hånom inkje lie
han skvette meg mæ de vigslevatne
eg kjenner de enno hoss de svier.
22.Høyrer du de du Å(smund) F(rægdegjeven)
hot eg no bee deg
du hitar no dette jønne heitt
å du rekkjer de hit te meg.
23.De va no væl Å(smund) F(rægdegjeven)
han hita de jønne mæ avle,
so renner han te den skome gyvvri
so odden sto i navle.
24.Te so svara den sk(ome) g(yvvri)
fy ho falt dø te jor
du sku kje koma av bergje ut
å inkje livandes ivi fjord.
25.Å(smund) han kastar jønndynni
han vædde den gata fram
her stende meg inkje myrke stogur
inkje Serklans kongelige skål.
26.Å(smund) han hoggje i kringlebore
so de skrangla i kvor den ring
so hoggje en alle småtrolle ihel
som han for ougo såg.
27.Høyrer du de vene jomfru
hot eg no seie deg
du samlar no dette gulle i skrin
som eg heve vonne her.
28.Du (samlar no dette gulle i skrin
som eg heve vonne) her,
so gjenge eg meg i drykkjestoga
å leikar mæ sabelen min.
29.De va no væl Å(smund) Fr(ægdegjeven)
han gjekk seg ne at strand
burte va hånoms brøanne båe
å inkje var skipe for land.
30.Som eg kom meg i den fjorde haddi
der va no so undeleg vori
inne sto fagran fljotan folen
va bunden i gulle roue.
31.Høyrer du f(agran) f(ljotan) f(olen)
hot vi du hava av meg
fy du vi' ivi have renne
å skjote deg unde meg.
32.Inkje so av de roue gulle
so vi eg hava av deg
men du gjeve meg av di høgre hånd
so renner eg unde deg.
33.Te so sv(ara) Å(smund) F(rægdegjeven)
som Gud gav hånom i rå
eg gjeve deg av mi høgre hånd
so sku du bera kon båe.
34.Kunjen han stend i høgan loftssvalir
han ser seg ut so vie
hisset ser eg Å(smund) F(rægdegjeven)
på fagran folen mon rie.
35.De va no Å(smund) F(rægdegjeven)
han kom seg på kvite strand
so hoggji en hovue av folen av,
so blev de en kristen mann.
Ekstra opplysninger