[BIN: 2809]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Dordi Bratterud, Bø, Telemark .

1. So læst' han upp den eine dynn,
so læst' han upp den andre,
so læst han upp den tree dynn,
der fant han den jaamfru fanga.
-For Hæminge onge, han monne so væl paa skjio renne. -
2. Aa Gud velsigne deg H. onge
aa Gud - ditt liv,
aa æ du Kaamen her inn
de gjell vel baae Koss liv.
3. Aa tvi so vore deg H. onge,
aa tvi so vore ditt liv,
du stol burt alt mitt sylv aa gull,
aa mest fir mitt vene viv.
Ekstra opplysninger