[BIN: 2808]

Hemingen og gygri

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Liv Bratterud, Lårdal, Telemark .

1. Han rende bratt aa han rende flatt
aa skjia onder hannom mon flote,
so blei han vare paa bergje blaatt
aa kaali dei monne roke.
-For Hemingjen onge han konne so vel paa skjia renne. -
2. Aa høyrer du dæ du skogegjyvera
som karar mæ nasan' i elde,
aa vi' du laane meg hus i naatt
ti aa tørke mine vaate bjønnfellar.
3. Aa de va' da den skogegjyvra,
ho stirde seg ivi nakkje
aa hott æ naa dæ fe ein horeson
som saa dristeegt ti meg tore snakke.
4. Nei, inkje æ1 eg noken h-
aa inkje vi' eg so heite,
men eg æ kaamen i bergje inn
aa etter Guro aa leite.
2e'
5. Aa ja e' du kommen i bergje inn
aa i bergje vi' byggj' aa bo,
so vi' eg reise meg uppaa land
mine elleve maagar aa bjoe.
6. So ledde ho Graamann av stallen ut
va' 15 alnir fraa2 hoven til bogjen,
aa han va' stor aa han va' sterk,
men endaa slaang beina paa jora.
2fra
7. Han leita ut' aa ha leita inne
aa han leita i hver den vraa,
so blei han vare dei nyklann smaa
dei va' ti hver den vraa.
8. Saa læst' 'an opp den fysste dynn
saa - den andre,
saa - trea dynn
der - inni sat jaamfruva fanga.
9. Aa Gud velsigne deg Hæming onge
aa Gud velsigne ditt liv,
aa æ du kaamen i bergje inn,
her gjell'e vel begge kaans liv.
10. Aa han tok sylv aa han tok gull
ti 15 hestar tyngde,
so tok han bort den skjønne jaamfru
da va' imot gjyvras vilje.
11. Aa skam saa paa deg Hæming onge
aa skam saa paa ditt liv,
for du stol bort mitt sylv aa gull
aa mest fe mitt vene viv.
12. Aa de va' daa den skjønne jaamfru
daa 'o hørde gjyvri tala,
aa saa falt ho av skjia ne
paa jorden udi en dvale.
13. So tok han opp den hvide mjøll,
aa strouk jaamfruvas brøst:
Aa statt no opp du skjønne jaamfru
aa skjia ska vera di trøst.
14. (Ho rei saa, gyvera, saa
tonga hekk mange alnir
oto halsen paa 'o,
aa sprengde Graamann)
(aa sia sjøve seg).
15. Kaangjen stend'e paa høie vern.
aa ser sei ut saa vida.
Aa anten æ Hemingjen rædd eller vrei
mæ soli skjin onder hannoms skjien.
16. Nei inkje æ H -
mæ soli -
men ette kjem'e ho gamle gommo,
ho æ kje saa go aa bie.
Ekstra opplysninger