[BIN: 2806]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Gunnhild Sagahaugen, Fyresdal? Telemark .

 So levde di gangaren av stallen ut,
va' 15 alne onde kne,
aa gjyvremori i solen sprang
aa skankane slaang paa jor.
So - / - kne
aa gj. i solen sprang
aa skankan' paa jori ho drog.
Ekstra opplysninger