[BIN: 2805]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Aasmund Sveinsson Aamaas, Drangedal, Telemark .

 Inkje æ eg noken horeson
om du vi' meg tru,
men eg æ Hermo onge
(i bergje mæ deg) vi' bu.
Ekstra opplysninger