[BIN: 2804]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Hot æ de for ein horeson
Som kagar inn seint um kvelli
2. Eg æ ingjen horeson
Um du meg so minne kalle,
men eg have rie meg upp paa land
aa lete meg kjennast mæ alle.
adde
3. Hev du
aa lete deg -,
so vi eg rie meg upp paa land
aa late okkos bryddaupi kadder.
4. So drog ho paa sei dei bukkskinns-stevlann
va 15 alner lange
aa fire alnen so va' dei breie
men endaa va dei hoste trange.
5. So tok han den kvita Sujor
aa la paa jomfrunas bryst
Aa høyr no de du skjøne Jomfru,
Du statt paa skiæ mæ trøst.
6. Hemingjen va so haagt ti fjølls
aa gjygr æ so jupt o dalar,
fær no væl du horesone
du tor inkje mæ meg tale
Set no ne den skjøne Jomfru
men gulle maa du have.
Ekstra opplysninger