[BIN: 2803]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Gunnhild Kivle, Seljord, Telemark .

 saa resste han up paa de høge fjøll
aa ne atte paa de laage.
der møtte ho gamle kjyramor
me 18 af sine maagar
-Aa de var Hermo den onge, han konne paa skio renne: -
Go kvell du gamle kjyramor, som
rørde mæ nasan i brando
du er saa snil du laaner mig hus
saa seint um joleftans kvello.
Uleselig
Ekstra opplysninger