[BIN: 2801]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Liv Huse, Li .

 Han fór ivi dei høge fjøll
å neatt ivi dei låga,
der møtte han gamle gjyramor
mæ femten av sine mågar.
-Han Hermo, han kunne på skjianne renne -
Ekstra opplysninger