[BIN: 2800]

Hemingen og gygri

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kjersti Haugland, Telemark .

 De va H. o.
han kom fer so seint om kvelden,
oppe sat den gamle gyramor
å kara mæ nasenn i elden.
"Eg helsar deg gamle gyramor
mæ nasen du rører i bråndo:
vi du låne meg hus i nott
so seint om ein joleftaskveldo?"
"Låne skå eg deg hus i nott
å torke skå eg dine fillur-
kor eig du heime du horeson
so seint om ein joleftaskveldo?"
3 (som Landstad)
Æ du H. d. o.
mæ meg i fjølle vi bu
so reiser eg te dei andre fjøll
å be te bryllup fe konn båe tvo.
De va gamle g.
ho steig på gangaren grå;
hesten va 18 alvir onde njo,
å de va gamle g.
ho skankenn' på jori drog.
Dei samla ihop båte gull å sylv
So mykje som dei konn' bera,
So tok han den stolte jomfru
å sette 'o bak på skia.
Han rende av dei høge fjøll
å neatt ivi dei låge,
då møtte 'n gamle g.
mæ 18 av sine mågar.
Ekstra opplysninger