[BIN: 2799]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Tølløv Langedal, Uvdalsheia, Bøherad, Telemark .

 Så rende 'n bratt å så rende 'n flatt,
mens sola skjein onder skia
Så blei han vare på berje blå
de kåle, som der monne roke.
"Å sit du der, du skogegjyvra,
å kårår mæ nasenn' i elde?
Å kann du låne meg hus i nott
å torke mine våte binnefellar?"
"Hå æ dæ nå fer ein horeson,
som så drestug te meg tor' snakke?
Nå vi eg rie meg oppå land
å tale mæ mine små døttar."
"Å inkje æ eg nokon horeson
å inkje vi eg så heite;
men eg æ komen i berje inn
fer etter Guro å leite."
Så sala ho av stallen Gråmann ut,
va femten ælnir te bogji;
å han va stor å han va stærk,
men enda slaug beina på jora.
Så leita han ute å så leita han inne,
han leita i hver ei ro;
så blei han vare dei nyklenn' små,
dei va nå te hvert eit kått.
Så læste han opp den fysste dynn,
så læste han opp den andre,
så læste han opp den trea dynn,
å derinne sat jomfrua fanga.
"Gløymt."
Så tok han søll, å så tok han gull
te femten hestars tyngde,
så tok han mæ seg den skjønne jomfru,
skjønt de va mot gjyvras vilja.
Så rend 'n bratt å så rend 'n flatt,
mens sola skjein onder skia;
å etter kjeme skogegjyvra,
ho æ 'kje så grei å bie.
Ekstra opplysninger