[BIN: 2798]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Å dæ va H. den onge
han konne på skio renne
han kåm inn te gyvremori
så seint om ein joledags kvello
-Dæ va onge H., han konne1 på skio renne2 -
1konna
2renna
2. ho sat å rørde mæ nasan
uti sine bråndo.
"Hor vi du av du hitteson
mæ du kjæme so seint um kveldo?"
3. "Eg æ ingjen hitteson
dæ vi eg inkje heite,
eg æ komen i bergje inn
ette jomfrugur å leite."
4. "Du lyt låne meg hus i nott
å turke mine klæir
(fe) eg kan løype av dei høge fjølli
å neatte på dei låge"
5. "Å slett inkje låner eg deg hus i nott
å inkje turkar eg dine fillur,
men heima ska du, du horeson,
å inkje sita her å gillo1!
1 å gjille deg
6. "Eg æ nå ingjen horeson
dæ må du inkje tru,
men eg æ H. den onge
som i bergje vi mæ deg bu."
7. " Ja æ du H. d. o.
som -------------------------------
så vi eg reise te andre fjøllo
eg vi bea te gjestebos fe konn båe tvo."
8. Så tok ho fram
ein toll=tunnur=så,
ho vilde seg
ein tosstedrykk få.
9. Ho drakk ein tosstedrykk
den va go,
ho drakk den så
den va ganske tom.
10. Sen levera ho H. d. onge
nyklæn bå' store og små
så han sku uti alle kammersi å gå.
11. Ho leiara honom
båt' fire å fæm,
ja ott' han fekk
utav alle dem.
12. Men den niende nykjylen,
ho ha'e igjen
der uti ha ho liti Signe
der sat ho uti båt' veve å spinne.
13. "Den niende nykjylen
vi eg sjave bera
fe der utti
hev du 'kje noko å gjera".
14. Sea sala ho ut
gangaren grå
han va femten alnir
frå hov te mån.
15. Å stolt 'e va gyri
i salen sat
å beini på jori ho drog, -
ja dæ va stolte gyrimor.
16. Å dæ va H. den onge
han leitar seg uti kammersi
han gjæng båte ut' å inne
men liti Signe kan han ikkje finne.
17. Han leitar seg
i båtte fire å fæm
men liti Signe konne han
ikkje finne igjen.
18. Han leita seg
i båtte seks å sju
han konne ikkje finne
liti Signe, den skjønne fru.
19. Han gjæng seg
te dæ åttende kammerse' då
men der konn' han ikkje hell
liti Signe anten finne hell sjå.
20. Så gjæng 'en seg
te den niende kammersdynn
der høyrde 'n l. Signe
[ho sat inne] ho gjer båtte vev å spinn.
21. "Høyre du Signe,
eg spyrja deg må:
Statt no upp
skrei lokun ifrå!"
22. "Nei mine fingrær
dei æ for små,
slett ikkje for eg
dei lokun ifrå."
23. Å dæ va H. d. onge
han gjore båt spænde å slo,
så spænde 'n så hart
så lokune flaug i tvo.
24. Sea tok dei så myky gull å sølv
som dei orka bera
Sea tok han liti Signe
å batt imåt seg bak på skia.
25. Så løypte1 han av dei høge fjøllo
å neatte på dei2 låge
der møtte 'n stolte gyrimor
mæ atten av sine mågar.
1 løpte
2 di
26. "Høyre du H. onge
hot eg te deg talar
alt dæ gull å sølv du hev tekje mæ deg må du have,
men jomfruga vi eg sjav hava."
27. "Høyr du gyrimor
hot eg spyre deg1 i dessi dagar:
hot æ dæ fe ein møyskara,
som etter deg mone fara?"
1 mone deg spørja
28. "Du heve gjort meg
maugt eit hjertemein,
nå skå du blive
te båte stokk å stein,
i alle dessi dagar."
(eg kann o´ kje aleis)
Ekstra opplysninger