[BIN: 2797]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1882-1883 av Moltke Moe etter Gunnill PlassenBø, Telemark.

 Å Gu vælsigne deg Hæming onge
fe du ville te meg gå
å Gu vælsigne mor di au
som deg te værden bar!"
A. 13: Så tok han opp den gvite mjell
å strauk på hænnar's brøst:
"Å statt opp du skjønne jomfruge.
På mine skjier deg trøst!"
A. 12: Å dæ va nå den jomfruga
da ho hørde gjyvra tala,
ho datt a flote skjia ne
te jola i ei dvala.
A, 14: Å Kongen han sto seg på høge væren
han såg seg ut over li:
"Anten æ Hæming rædd hell vrei
mæ sola skjin onder hans skji.
A.15, l.3: Men etter kjeme den goma go.
Ekstra opplysninger