[BIN: 2796]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1882-1883 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

1. Hor kole -
H. onge
2. Å høre du dæ -
3. Ho stirde seg over nakkje
4.
5. Ja
- - vi byggje å bo
6. Men da hadd'o da på seg ein grov kjole,
dæ va 15 valjke smakkur på'n.
7. Så ledde ho Grani uleselig
av stallen ut
Va 15 ælner fra hoven te bokje
men endå slang beina på jora.
men så fant han dei nyklænne små
Som var te hver den vrå.
- - dynn
- - andre
- - trea
Derinne sat -
10. - - - H. onge
å gud velsigne ditt live
Å æ du -
Dæ gjelle væl begje konns live.
Men da svara han, att føre sku dom miste
sitt skjin, førr dom sku bli dø.
11. Å han tok søll å han tok gull
- -
så tok han bot den onge j.
Dæ va.
12. Å skam so få deg
- - få,
Fer du stal bot mitt gull å søll.
Men meste mitt vene vivi.
13. Men da va dæ ho flaug av hesten,
hon sprengde den fyste, å så stiga
ho frå den eine nuten te den andre
å helt på te tonga Rekk 15 alnir
tor monnen på 'o.
14. Men dæ va den sjøne jomfru
Der ho hørte gjyvras' tale
Da felt ho a skjia ne
te jola uti en dvale.
15. Kongen stende på høge værli
ser han ut så vide
Anten æ H. rædd heller vrei
Me sola skjin onder honnoms skjier.
16. Hei - -
- - gomo.
Ekstra opplysninger